Support service
×

W jaki sposób wyłaniani są zwycięzcy konkursu?

1. Wszystkie transakcje uczestników są automatycznie zamykane po aktualnych cenach na koniec każdego etapu konkursu.
 
2. Właściciele największych depozytów zostają ogłoszeni zwycięzcami.
 
3. Jeżeli wyniki konkursu wykażą, że dwóch uczestników posiada depozyty tej samej wielkości, Firma zastrzega sobie prawo do wyznaczenia miejsc tych dwóch uczestników w rankingu.
 
4. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imion i nazwisk.
 
5. Jeden i ten sam uczestnik nie może otrzymać nagrody dwukrotnie w ciągu miesiąca. Jeśli wygrywa nagrodę więcej niż raz w miesiącu, linia nagród przesunie się w dół, zaczynając od jego miejsca.
 
6. Aby otrzymać nagrodę, każdy ze zwycięzców musi spełnić następujący warunek: na każdej z par GBP/USD i GBP/JPY musi otrzymać co najmniej 5% całkowitego zysku.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""