Support service
×

Jak mogę odebrać swoją nagrodę?

1. Zwycięzcy powinni otworzyć i zweryfikować konta w ciągu 30 kolejnych dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 
2. Fundusz nagrody zostanie przelany na zweryfikowane konto handlowe klienta.
 
3. Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania na rzeczywistym koncie handlowym, otwartym przez Firmę lub zwycięzcę, podlegają umowom i zasadom InstaFintech Group.
 
4. Nagrody, w przeciwieństwie do zysków, nie mogą zostać wypłacone.
 
5. Firma zastrzega sobie prawo do uznania jakiejkolwiek wcześniej przyznanej nagrody za nieważną i podlegającą anulowaniu na podstawie bezpośrednich i pośrednich dowodów zaangażowania uczestnika w nieuczciwą działalność związaną z funduszami nagród.
 
6. Środki są pobierane z konta handlowego automatycznie po złożeniu zlecenia wypłaty. Eksperci z Działu Finansowego sprawdzają saldo i wolne środki na koncie handlowym pod kątem zgodności z kwotą środków określoną we wniosku o wypłatę. W przypadku niespójności środki wrócą na konto handlowe.

Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""