Support service
×

W jaki sposób wyłaniani są zwycięzcy konkursu Szczęśliwy Trader?

Aby wyłonić zwycięzców konkursów Szczęśliwy Trader, Firma stosuje ocenę, która jest obliczana poprzez zsumowanie zysków ze wszystkich dodatnich transakcji i odjęcie strat ze wszystkich ujemnych transakcji. Jednak jest tylko jedno ograniczenie: uczestnik może otrzymać NIE WIĘCEJ niż 10 pipsów za każdą dodatnią transakcję. Tak więc, jeśli zyskowna transakcja przyniesie 20, 40 lub 50 pipsów zysku, ocena zostanie zwiększona tylko o 10 punktów. W międzyczasie stracone pipsy zostaną odjęte od łącznej liczby otrzymanych punktów. Ponadto przy obliczaniu oceny brany jest pod uwagę wolumen transakcji. Na przykład, jeśli uczestnik ma dwie transakcje, które przyniosły mu 30 pipsów zysku, z których jedna ma wielkość 0,1 lota, a druga 1 lot, pierwsza transakcja doda tylko 1 punkt ((10 * 0,1) = 1) do oceny, podczas gdy druga transakcja zwiększy ocenę o 10 punktów ((10 * 1) = 10).

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""