Support service
×

Czy istnieją jakieś specjalne warunki handlowe dla kont uczestników konkursu Opcja Miliona?

1.  Uczestnik otrzymuje konto DEMO po rejestracji w konkursie.
 
2. Wstępna liczba punktów rankingowych wynosi 1000 i nie można jej zmienić.
 
3. Uczestnik otwiera opcję call/put na dowolnym dostępnym instrumencie, wybierając czas aktywacji i zamknięcia opcji. Metatrader nie jest dostępny do handlu: handel odbywa się w Gabinecie Uczestnika Konkursu.
 
4. Lista instrumentów do handlu opcjami:
 
- EUR/USD
 
- GBP/USD
 
- USD/JPY
 
- USD/CHF
 
- USD/CAD
 
- GBP/JPY
 
- EUR/JPY
 
- GBP/CHF
 
- EUR/GBP
 
- ZŁOTO
 
- SREBRO
 
5. Opcję należy ustawić nie później niż pięć minut przed jej aktywacją.
 
6. Czas otwierania/zamykania opcji ustawia się w wielokrotnościach 10 minut.
 
7. Dla każdego instrumentu handlowego można ustawić tylko jedną opcję w ciągu 24 godzin.
 
8. Uczestnik otrzymuje 10 punktów rankingowych za każdą opcję zamkniętą z zyskiem i traci 10 punktów rankingowych za każdą nierentowną opcję.
 
9. Konkurs i handel opcjami odbywają się według czasu standardowego UTC+3.
 
10. W przypadku, gdy uczestnik złoży zlecenie opcji, w którym cena aktywacji jest równa cenie zamknięcia, opcja zostanie uznana za nierentowną i uczestnik straci 10 punktów.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""