Support service
×

W jaki sposób zwycięzcy konkursu Opcja Miliona otrzymują nagrody?

1. Zwycięzcy powinni otworzyć i zweryfikować konta w ciągu 30 kolejnych dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 
2. Fundusz nagrody zostanie przelany na zweryfikowane konto handlowe klienta.
 
3. Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania na rzeczywistym koncie handlowym, otwartym przez Firmę lub zwycięzcę, podlegają umowom i zasadom InstaFintech Group.
 
4. Nagrody, w przeciwieństwie do zysków, nie mogą zostać wypłacone.
 
5. Firma zastrzega sobie prawo do uznania jakiejkolwiek wcześniej przyznanej nagrody za nieważną i podlegającą anulowaniu na podstawie bezpośrednich i pośrednich dowodów zaangażowania uczestnika w nieuczciwą działalność związaną z funduszami nagród.
 
6. Środki są pobierane z konta handlowego automatycznie po złożeniu zlecenia wypłaty. Eksperci z Działu Finansowego sprawdzają saldo i wolne środki na koncie handlowym pod kątem zgodności z kwotą środków określoną we wniosku o wypłatę. W przypadku niespójności środki wrócą na konto handlowe.

7. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania nagrody pieniężnej, jeśli uczestnik gromadzi nagrody na jednym lub kilku kontach.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""