Support service
×

Jakie informacje muszę podać, aby otrzymać nagrodę w konkursie Prawdziwe Skalpowanie?

1. Zwycięzcy powinni otworzyć i zweryfikować konta w ciągu kolejnych 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 
2. Środki z nagrody zostaną przelane na zweryfikowane rzeczywiste konto handlowe klienta.
 
3. Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania na rzeczywistym koncie handlowym, otwartym przez Firmę lub samego zwycięzcę, podlegają umowom i zasadom InstaFintech Group.
 
4. Wszystkie nagrody, w tym za zajęcie pierwszego miejsca, nie mogą zostać wypłacone. Jednakże wypłacić można każdy otrzymany zysk ponad kwotę nagrody.
 
5. Firma zastrzega sobie prawo do uznania każdej przyznanej wcześniej nagrody za nieważną i podlegającą anulowaniu na podstawie bezpośrednich i pośrednich dowodów zaangażowania uczestnika w jakąkolwiek oszukańczą działalność związaną z funduszami nagrody.
 
6. Fundusze są pobierane z konta handlowego automatycznie po złożeniu zlecenia wypłaty. Eksperci z Działu Finansowego sprawdzają saldo i wolne środki na koncie handlowym pod kątem zgodności z kwotą środków określoną w żądaniu wypłaty. W przypadku niektórych niespójności żądane środki wracają na konto handlowe.
 
7. Firma zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli uczestnik zgromadzi środki na jednym lub kilku kontach handlowych.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""