Support service
×

Weryfikacja karty kredytowej

Jeśli doładowujesz swoje konto handlowe kartą kredytową, musisz ją zweryfikować, przesyłając kopie przedniej i tylnej strony karty kredytowej w sekcji „Weryfikacja” - Weryfikacja karty kredytowej w obszarze klienta.

Wymagania dotyczące weryfikacji karty kredytowej:

1. Prześlij wyraźne i kolorowe kopie obu stron karty.

2. Kopia awersu karty powinna zawierać:

- imię i nazwisko posiadacza;

- datę ważności;

- pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry numeru karty kredytowej.

3. Kopia tylnej strony karty powinna zawierać Twój podpis.

4. Kod CVV MUSI BYĆ ZAKRYTY.

5. Jeśli weryfikujesz anonimową kartę kredytową, musisz również przesłać dokument, który będzie zawierał powyższe dane (z wyjątkiem podpisu właściciela). Może to być wyciąg bankowy lub zrzut ekranu strony internetowej Twojego banku. Jeśli przesyłasz zrzut ekranu strony internetowej, podaj również adres URL strony.

6. Jeśli imię i nazwisko posiadacza karty i numer karty znajdują się po różnych stronach karty, należy dodatkowo pobrać wyciąg bankowy lub zrzut ekranu z banku internetowego, na którym będzie widoczne imię i nazwisko posiadacza karty, ostatnie 4 cyfry numeru karty i adres URL strony (dla zrzutu ekranu).

Co ważne, nie możesz zweryfikować karty kredytowej osoby trzeciej


Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""