Support service
×

Limity wpłat/wypłat środków

Limity dotyczą przede wszystkim wypłat. Musisz użyć tego samego systemu płatności, który był używany do wpłaty oraz tego samego konta lub portfela (np. Qiwi itp.). Pamiętaj, że jeśli doładujesz swoje konto handlowe za pomocą różnych walut i systemów płatności, wypłacisz pieniądze proporcjonalnie do systemów płatności użytych do wpłat.

Przykład 1: 500 USD zostało zdeponowanych na koncie handlowym przelewem, a 300 USD z portfela Qiwi. W ujęciu procentowym przelewem otrzymamy 500 USD - 62,5%, a z portfela Qiwi - 300 USD - 37,5%. W rezultacie trader podwoił depozyt, a saldo konta wyniosło 1 600 USD. Trader może wypłacić
1 000 USD przelewem na konto bankowe w dolarach amerykańskich i 600 USD na portfel Qiwi.

W przypadku utraty wszystkich dostępnych środków na koncie (jeśli zarejestrowano stop-out), a saldo konta zostaje wyzerowane, poprzednie proporcje depozytów z różnych portfeli i systemów płatności nie są już ważne. Innymi słowy, jeśli wcześniej konto było doładowane na dwa różne sposoby i uwzględniono proporcje wypłat środków, to po doładowaniu w jakikolwiek sposób konta wyzerowanego, żadne proporcje już nie obowiązują.

Przykład 2: wyobraź sobie, że po zasileniu konta (przykład 1) nie podwoiłeś/aś wpłaty, ale straciłeś/aś wszystko. Następnie doładowałeś/aś swoje konto 500 USD z portfela Qiwi. Teraz możesz wypłacić wszystko do portfela Qiwi.

InstaForex nie ogranicza w żaden sposób kwoty środków wypłacanych z konta handlowego klienta. W dowolnym momencie możesz wypłacić wszystkie swoje dostępne środki. Należy pamiętać, że żądanie wypłaty jest przetwarzane tylko w godzinach pracy Działu Finansowego (od 08:00 do 17:00 GMT + 00, sobota i niedziela są dniami wolnymi), lecz wypłaty z salda konta handlowego następują natychmiast po wypełnieniu formularza wypłaty na stronie Wypłata pieniędzy .


Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""

Zasil swoje konto w wygodny sposób w dowolnym momencie