Support service
×

Czy mogę anulować opcję?

Opcja może zostać anulowana nie później niż 3 minuty przed rozpoczęciem handlu z 10% potrąceniem od jej wartości. Przy niskiej zmienności rynkowej opcje mogą zostać automatycznie anulowane z pełnym zwrotem równym wartości opcji.


Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""