Support service
×

Czy mogę uzyskać zwrot na opcjach?

Tak, możesz otrzymać zwrot na opcjach handlowych. Wynosi on 50% prowizji agenta (2% wartości opcji), którą klient otrzymuje podczas handlu opcjami.


Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""