Support service
×

Co się stanie, jeśli cena otwarcia i zamknięcia opcji pozostaje taka sama?

W przypadku, gdy cena wybranego instrumentu handlowego pozostaje taka sama w momencie otwarcia i zamknięcia opcji, taka opcja jest uważana za stratę, gdyż nie został spełniony warunek wzrostu lub spadku wartości.


Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""