Support service
×

Co to jest opcja?

Jest to rodzaj umowy arbitrażowej z określonymi warunkami dotyczącymi przyszłych ruchów aktywów bazowych. Traderzy otrzymują zysk, gdy te warunki zostają spełnione.


Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""