Support service
×

Rozdział 1. Wprowadzenie

Do lat 70. kurs wymiany danej waluty był określany przez rezerwy złota kraju. Wynikało to z faktu, że rynki światowe były regulowane przez standard złota. Każda waluta miała swój odpowiednik w uncji trojańskiej. Jednak sytuacja uległa zmianie, gdy zrezygnowano ze standardu złota. Został on zastąpiony systemem płynnych kursów walutowych, gdzie wartość waluty była określana przez jej podaż i popyt. Tak powstał rynek Forex.

Na rynku Forex jednostka walutowa jednego kraju jest sprzedawana za określoną liczbę jednostek innego kraju. Trudno pojąć, jak sprzedaje się pieniądze za pieniądze. Z tego powodu możesz traktować walutę jako akcję, która daje Ci prawo do udziału w gospodarce kraju. Dlatego o odporności gospodarczej kraju decyduje stabilność jego waluty, a więc podczas handlu na rynku Forex handlujemy „częściami” gospodarek krajów.

Dlaczego Forex jest tak wyjątkowy? Wyobraź sobie rynek, na którym możesz sprzedać lub kupić, co zechcesz. Wprowadzasz produkt i od razu znajdujesz nabywcę, który jest gotów zapłacić cenę korzystną dla obu stron. To cechy idealnego rynku o dużej płynności. Płynność to okazja do sprzedaży lub kupna produktu po korzystnej dla obu stron cenie lub, innymi słowy, wymiany produktu na pieniądze i na odwrót. Jak działa idealny rynek? Zakaz monopolu, uczciwa konkurencja, duża liczba uczestników i dostęp przez całą dobę. To są główne, ale nie jedyne wymagania. Przede wszystkim należy pamiętać, że Forex charakteryzuje się najwyższą płynnością spośród wszystkich rynków światowych!

Dzienny obrót na rynku Forex przekracza 3 miliardy dolarów. Poza tym każdy trader może łatwo wejść na rynek. Wystarczy pewna kwota kapitału startowego (omówimy tę kwestię później) i łącze internetowe. Dzięki tak dużej liczbie uczestników nikt nie może za długo wpływać na podaż i popyt na jakąkolwiek walutę. Wszystkie procesy, które na to wpływają to naturalne procesy gospodarcze charakteryzujące się regularnością i elementami zaskoczenia. Jeśli chcesz skutecznie handlować na rynku Forex, bardzo ważne jest, aby zrozumieć i szybko reagować na wszelkie zmiany w tych procesach. Taka strategia nazywa się analizą fundamentalną. Istnieje również analiza techniczna, którą omówimy później.

Co ciekawe, do końca lat 90. na rynku Forex mogły handlować jedynie duże instytucje finansowe i banki. Do zawierania umów kupna/sprzedaży pomiędzy uczestnikami rynku konieczne było posiadanie dużego kapitału w dolarach amerykańskich. Jednak rozwój Internetu zmienił tę praktykę, ponieważ pojawili się pośrednicy, czyli brokerzy. Korzystając z handlu z depozytem zabezpieczającym, osoby prywatne ze znacznym kapitałem mogą otwierać długie/krótkie transakcje o łącznej wartości tysięcy dolarów, podejmując ryzyko własnym kapitałem. Handel z depozytem zabezpieczającym jest podstawą handlu na rynku Forex, ale wrócimy do tego tematu później.

Forex nie ma fizycznej lokalizacji ani scentralizowanego kantoru. Inwestorzy handlują na rynku Forex na całym świecie! Handel prowadzony jest 24 godziny na dobę. Zgodnie z dniem kalendarzowym handel rozpoczyna się na półkuli południowej w Wellington (w Nowej Zelandii), rozwija się w strefach czasowych w Sydney, Tokio, Hongkongu, Singapurze, Moskwie, Frankfurcie nad Menem, Londynie, Zurychu, a kończy w Nowym Jorku i Los Angeles. Spośród wymienionych miast najważniejsze są Tokio, Londyn i Nowy Jork. W zależności od pory dnia, jedna waluta może być bardziej zmienna niż inna, co tłumaczy się godzinami pracy głównych centrów finansowych.

Podsumujmy więc wprowadzenie. Międzynarodowy rynek walutowy ma wiele zalet w porównaniu z innymi rynkami, na przykład giełdą, na której handluje się akcjami. Nie ma potrzeby budzić się w środku nocy na Dalekim Wschodzie Rosji, czekając na zamknięcie giełdy w Moskwie. Forex działa przez całą dobę i ma najwyższą płynność na świecie.

Rozwój Internetu przyczynia się do pojawienia się wielu brokerów, którzy umożliwiają indywidualnym inwestorom handel i osiąganie zysków na rynku Forex. Konkurencja wśród brokerów jest bardzo duża, w wyniku czego prześcigają się oni w świadczonych warunkach handlowych dla osób fizycznych. W części wprowadzającej celowo nie używaliśmy specjalistycznej terminologii. Nie chcieliśmy obciążać czytelnika nadmierną ilością informacji. Kolejne rozdziały natomiast, mają za zadanie wyjaśnić proces handlu na rynku Forex.


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""