Support service
×

Rozdział 10. Depozyt zabezpieczający

W poprzednim rozdziale porównaliśmy pracę na rynku Forex z możliwością zarabiania na operacjach kupna/sprzedaży w kantorze. Oczywiste jest, że Forex ma szereg zalet, które pozwalają traderom osiągnąć znaczny zysk w krótkim czasie. Główną korzyścią, którą można nazwać „podstawą piramidy” takich zarobków, jest handel z depozytem zabezpieczającym wprowadzony na rynku Forex w 1986 roku.

Depozyt zabezpieczający pozwala inwestorom o stosunkowo niewielkim kapitale handlować na rynku Forex. Bez tego prywatni inwestorzy nie byliby w stanie tego robić, ponieważ krańcowa kwota kontraktu na rynku Forex (1 lot) wynosi około 100 000 USD (1 lot na InstaForex to 10 000 USD i jest 10 razy mniejszy niż standardowy lot rynkowy). Pośrednik (firma maklerska lub firma handlowa) udziela klientowi pożyczki na operacje w walucie, która jest naliczana dodatkowo do pieniędzy klienta, zwanych depozytem. Jego wysokość wynosi 1-5% wielkości zamówienia złożonego przez klienta i zależy od dźwigni finansowej. Dźwignia może wynosić 1:20, 1:50, 1: 100, a nawet 1: 500 w zależności od warunków konkretnego brokera. Oznacza to, że posiadając depozyt zabezpieczający w wysokości 1 000 USD, trader może otrzymać od 20 000 do 500 000 USD za wykonanie operacji na rynku Forex. Otwierając pozycje za duże pieniądze możemy uzyskać ogromny zysk, lecz gdy transakcje są realizowane z pożyczką, ryzyko straty wzrasta proporcjonalnie do oczekiwanego zysku. Innymi słowy, możemy szybko podwoić saldo naszego konta lub też wszystko stracić.

Jak wspomniano powyżej, kredyt jest wystawiany pod zastaw depozytu, który jest również nazywany depozytem zabezpieczającym lub marżą (stąd pochodzą marże handlowe). Oznacza to, że klient zaciągając kredyt na działalność spekulacyjną walutami na rynku Forex ryzykuje tylko swoimi środkami. Klient nie może stracić większej sumy pieniędzy niż ta na jego koncie handlowym. W tym przypadku firmy świadczące usługi pośrednictwa na międzynarodowym rynku walutowym są w pełni chronione.

Dlaczego brokerzy (firmy zajmujące się handlem) zezwalają na kredyt na handel na rynku Forex? Istnieje kilka źródeł dochodu takich firm, omówmy je bardziej szczegółowo.

Po pierwsze, mogą one pobierać prowizję za każdą transakcję dokonaną przez klienta. Oznacza to, że kiedy zamykasz transakcję, pewna kwota jest automatycznie pobierana z Twojego rachunku handlowego, niezależnie od tego, czy Twoja pozycja była zyskowna, czy nie.

Po drugie, takie firmy zarabiają na spreadzie, ponieważ zapewniają wyższy spread w porównaniu do tego, jaki uzyskują z rzeczywistych kwotowań rynkowych. Należy pamiętać, że firma wykonuje transakcje klienta w swoim imieniu i ze swoich środków (pożyczonych Tobie jako kredyt) zgodnie z kwotami przedstawionymi przez bank. Klienci widzą oferty z zaznaczonym spreadem.

Po trzecie, jeśli klient pracuje z mini lub mikro lotami, w rzeczywistości „gra” przeciwko brokerowi, ponieważ ani mini, ani mikro lot nie jest przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym. Jeśli uzyskasz zysk, pieniądze są wypłacane przez brokera, jeśli stracisz, trafiają one do brokera. W związku z tym, że taki schemat przyjmowania zysków działa, możemy stwierdzić, że większość początkujących traderów, handlujących mikro i mini lotami, traci pieniądze. Aby nie powtarzać ich błędów, zapoznaj się dokładnie z rynkiem Forex, zanim zaczniesz handlować na rachunku rzeczywistym.

Firma może doliczyć odsetki od udzielonej pożyczki. Oznacza to, że odsetki zostaną dodane do wszystkich pozycji, które nie zostały zamknięte do końca dnia. W najlepszym przypadku będzie to stopa procentowa (stopa refinansowania overnight), czyli stopa przekazywana przez bank centralny bankom komercyjnym w kraju. W takim przypadku mówi się o oprocentowaniu bankowym (jest to szczegółowo wyjaśnione w odpowiednim rozdziale). Różne kraje mają różne stopy procentowe, więc w zależności od walut transakcji i jej rodzaju (ask lub bid), odsetki bankowe są pobierane z konta klienta lub wpłacane na jego konto.

W handlu z depozytem zabezpieczającym nie ma rzeczywistej dostawy waluty, a data wyceny walut traci znaczenie. Traderzy internetowi zarabiają na spekulacjach, otwierając pozycję po jednej cenie i zamykając po innej. Mogą oni handlować dowolną parą walutową, niezależnie od waluty, w której dokonali wpłaty. Ponadto traderzy mogą otwierać pozycje krótkie, jak również długie na dowolnej parze walutowej. Wszystkie zyski i straty przeliczane są na walutę depozytu zabezpieczającego.

Rozważmy na przykładzie zasadę handlu z depozytem zabezpieczającym. Załóżmy, że handlujesz małymi lotami i spodziewasz się wzrostu kursu dolara amerykańskiego w stosunku do jena japońskiego (USD/JPY). Na Twoim koncie jest 2 000 USD, a wielkość 1 lota to 10 000 USD. Powiedzmy, że Twój broker zapewnia dźwignię finansową w wysokości 1:50. Oznacza to, że aby móc otworzyć pozycję, potrzebny jest depozyt zabezpieczający w wysokości 200 dolarów (bo 200 x 50 = 10 000). W momencie otwarcia pozycji depozyt zabezpieczający w wysokości 200 USD zostaje zamrożony, więc masz do dyspozycji tylko 1 800 USD, co stanowi tzw. wolne środki. Możesz otwierać inne transakcje tylko do wysokości tej kwoty.

Zaleca się pozostawienie wolnych środków w większej ilości. Powód jest następujący: gdy tylko otworzysz pozycję, wahania kursu dolara w stosunku do jena japońskiego mogą chwilowo przesunąć się w niekorzystnym dla Ciebie kierunku. Oznacza to, że jeśli w tym momencie zamkniesz pozycję, poniesiesz straty, które zostaną wypłacone z Twojego konta. Broker nie pozwoli Ci stracić więcej niż masz na koncie handlowym, w przeciwnym razie będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. W konsekwencji, gdy tylko Twoje bieżące (zmienne) straty osiągną poziom, na którym Twój depozyt nie może ich pokryć, Twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta lub zablokowana przez brokera.

Takie automatyczne zamknięcie pozycji poprzedzone jest tzw. wezwaniem do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, które opiszemy szczegółowo w następnym rozdziale. Im większą sumę pieniędzy masz na koncie, tym większą zachowujesz stabilność podczas ostrzejszych wahań, unikając wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Cena może zmienić kierunek na ten, którego potrzebujesz i wtedy możesz osiągnąć zysk, ale jeśli Twoje saldo nie wytrzyma tymczasowych ujemnych wahań, poniesiesz straty.

Im więcej pozycji (lotów) otwierasz, tym więcej środków musisz przechowywać na swoim koncie handlowym. W naszym przykładzie otwieramy nie 1 (lot) pozycję, ale cztery, więc depozyt zabezpieczający nie wynosi 200 dolarów, ale 800 dolarów. W konsekwencji, wolne środki wyniosłyby 1 200 dolarów amerykańskich. Tymczasowe zmiany kursu przynoszącego straty wpływają na wszystkie cztery pozycje, a więc szansa na otrzymanie wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego wzrasta proporcjonalnie – czterokrotnie! W następnym rozdziale omówimy szczegółowo tego typu sytuację.

Tak więc handel z depozytem zabezpieczającym daje początkującym traderom szereg możliwości. Dzięki właściwemu podejściu do handlu może być Twoim źródłem zysku. Z drugiej strony wzrost prawdopodobnego przychodu oznacza wzrost ryzyka straty. Tak więc handel z depozytem zabezpieczającym działa jak „miecz obosieczny”. Może uczynić cię bogatym lub biednym. O Twoim sukcesie decydują Twoja inteligencja, doświadczenie i szczęście!Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""