Support service
×

Rozdział 11. Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego

Za każdym razem, gdy trader otwiera pozycję za pośrednictwem brokera online (firmy dealerskiej), część środków na jego koncie zostaje zamrożona. Ta część nazywana jest depozytem zabezpieczającym i służy jako gwarancja dla tradera, aby nigdy nie stracił więcej niż ma na swoim koncie. Odblokowana suma pieniędzy to wolne środki i mogą być one używane do otwierania nowych pozycji. Nie zaleca się jednak wykorzystywania do tego całej kwoty salda, ponieważ wolne środki są również potrzebne do zabezpieczenia bieżących strat (strat tymczasowych) na otwartych pozycjach, które mogą przekształcić się w poniesione straty, jeśli pozycja zostanie zamknięta w danym momencie.

Jeśli klient nie ma wystarczających środków na pokrycie bieżących strat, następuje tzw. wezwanie do uzupełnienia depozytu (margin call), sygnalizujące uzupełnienie konta. W przeciwnym razie pozycja jest automatycznie zamykana przez brokera, co powoduje realne straty dla klienta. Bieżące straty mogą być spowodowane nieprzewidzianym ruchem kursu w przeciwnym kierunku niż otwarta pozycja. Na przykład, po otwarciu pozycji długiej na USD/JPY, dolar zaczyna spadać. Nie oznacza to, że poniesiesz straty, ponieważ w pewnym momencie kurs może się odwrócić i dolar znów zacznie rosnąć. Jeśli jednak w pewnym momencie spadnie kurs dolara w stosunku do jena, a na Twoim koncie nie będzie wystarczających środków, aby przetrzymać obecne straty - Twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta i poniesiesz realne straty.

Saldo konta jest podzielone na depozyt zabezpieczający i wolne środki. Wysokość depozytu zależy od wielkości dźwigni finansowej dostarczonej przez firmę transakcyjną (patrz poprzedni artykuł), typów lotów, którymi handluje trader oraz ich liczby. Przy dźwigni finansowej 1:50 i długiej pozycji USD/JPY otwartej jednym mini lotem (10 000 USD) wielkość depozytu zabezpieczającego będzie równa 10 000 / 50 = 200 USD. Gdybyś miał(-a) 1 000 USD na swoim koncie – 200 USD byłoby zamrożone, a 800 USD – do Twojej dyspozycji.

Od momentu otwarcia pozycji obliczane są bieżące zyski i straty, ponieważ kurs dolara w stosunku do jena podlega ciągłym wahaniom. Wyobraź sobie, że obecne straty wyniosły 800 USD, czyli stajemy przed wyborem: albo zamknąć pozycję, która przyniesie stratę 800 USD, albo dalej czekać. Pozycja jest jednak nadal otwarta i kurs może obrócić się w innym kierunku przynosząc zysk. Nadal uważamy, że otwarcie długiej pozycji było dobrą decyzją. Firma dealerska natomiast zdaje sobie sprawę, że jeśli bieżące straty przekroczą stan naszego konta, to będzie musiała poradzić sobie ze stratą używając własnych pieniędzy, co z pewnością nie jest jej na rękę. W tym przypadku firmy zajmujące się handlem zabezpieczają swoje ryzyko, więc gdy tylko wydatki operacyjne pokryją określoną część depozytu zabezpieczającego - aktywowane jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, a wszystkie otwarte pozycje są automatycznie zamykane. Na koncie pozostaje tylko nietknięta część depozytu zabezpieczającego, która zamienia się w wolne środki. Na przykład 30% depozytu zabezpieczającego jest kwotą progową - oznacza to, że gdy wezwanie do uzupełnienia depozytu jest aktywne, na Twoim koncie pozostaje tylko 70% depozytu zabezpieczającego. W naszym przykładzie z wezwaniem do uzupełnienia depozytu na długiej pozycji w dolarach 0,7 * 200 = 140 USD zostanie na koncie. Taka kwota nie wystarczy nawet do otwarcia pozycji, dlatego należy zdeponować dodatkowe środki na konto.

Jaka zmiana kursu musi nastąpić, aby aktywować wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego? Powiedzmy, że w momencie otwarcia pozycji kurs dolara do jena wynosił 104,75/85. Innymi słowy, kupiliśmy dolary za 104,85 jenów za dolara. Pozycja jest zamykana transakcją odwrotną, tj. dolar jest sprzedawany za jeny, a zysk/strata są ponownie wyceniane w dolarach. Załóżmy, że wielkość spreadu jest stała (10 pipsów) i interesuje nas takie kwotowanie USD/JPY X/(X+10), które spowoduje wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Ponieważ mamy 1 pozycję otwartą minilotem (10 000 USD), 200 USD to kwota depozytu zabezpieczającego, 800 USD – wolne środki, a więc otrzymujemy następujące równanie:

10 000 * (104,85 - X) / (X + 10) = 800 + 0,3 * 200

Okazało się, że X = 95,76. Tak więc kwotowanie, które aktywuje wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, wygląda następująco: 95,76/86 USD/JPY. Widzimy, że kurs musi spaść o 900 punktów, aby wywołać wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. W praktyce tak ogromna korekta kursu wymaga dużo czasu, więc raczej nie aktywujemy takiego wezwania.

Co by się stało, gdybyśmy otworzyli pozycję 4 minilotami zamiast jednym (na kwotę 40 000 USD)? Wtedy depozyt zabezpieczający wyniósłby 800 USD, wolne środki - 200 USD, a nasze równanie wyglądałoby następująco:

4 * 10 000 * (104,85 - X) / (X + 10) = 200 + 0,3 * 800

W tym równaniu X będzie równe 103,6. Zatem kwotowanie, które aktywuje wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, wyniesie 103,60/70. Widzimy, że w takim przypadku zmiana kursu powyżej 100 punktów spowodowałaby uruchomienie wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Warto zaznaczyć, że wahania cen o 100 punktów w ciągu dnia handlowego to normalna sytuacja na rynku Forex. Ten przykład pokazuje, że im większa kwota otwartych pozycji, im mniej wolnych środków, tym większe prawdopodobieństwo otrzymania wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Potraktuj to poważnie!

Opierając się o powyższe przykłady, można wywnioskować, że aby uniknąć wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, należy obserwować wszystkie otwarte pozycje i zamykać je z wyprzedzeniem, aby zminimalizować straty w przypadku zmiany trendu na niekorzystny. Aby odciążyć tradera od stałego czuwania nad kwotowaniami wprowadzono opcję „zlecenie z limitem”. Dzięki niemu będziesz w stanie określić wartości progowe dla bieżących strat przy otwieraniu pozycji (stop-loss) i bieżącego zysku (cel, take profit). Gdy tylko obecne zyski i straty przekroczą kwoty progowe - pozycja zostanie automatycznie zamknięta. W przeciwieństwie do zlecenia rynkowego, które jest zleceniem otwarcia lub zamknięcia pozycji po bieżących kursach rynkowych, zlecenia z limitem zawężają ryzyko strat i zabezpieczają spodziewane zyski.

Podsumowując, jako trader musisz bardzo uważać na wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, ponieważ jego aktywacja może doprowadzić do bankructwa. Z tego powodu staraj się unikać sytuacji, w których duża część Twojego konta jest zamrożona w celu wpłacenia depozytu zabezpieczającego i pilnuj swoich wolnych środków, aby wystarczyły w razie potrzeby. Nie próbuj otwierać pozycji dla wszystkich wolnych środków na swoim koncie i używaj zleceń z limitem do zabezpieczenia ewentualnych strat i spodziewanych zysków!


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""