Support service
×

Rozdział 12. Odsetki bankowe

Wyjaśniliśmy już, że handel z depozytem zabezpieczającym zakłada wykorzystanie kapitału pożyczkowego, gdy trader pożycza aktywa od swojego brokera, aby przeprowadzać operacje na rynku Forex. Dla lepszego zrozumienia tego rozdziału przyjrzyjmy się zasadzie obrotu aktywami gotówkowymi w państwie. Wyobraź sobie, że powstaje nowe państwo, które zamieszkują ludzie w wieku produkcyjnym, ale nie posiada ono jeszcze pieniędzy, więc co w takim razie zrobić? Bank Centralny naszego wirtualnego państwa powierza Mennicy emisję banknotów o standardowym wzorze. Załóżmy, że banknoty są emitowane, ale jak są one rozdzielane wśród ludzi? W państwie pojawia się liczba banków komercyjnych, które pożyczają od Banku Centralnego. Kredyt, jak wiemy, nie jest udzielany bez specjalnego przeznaczenia, a odsetki za kredyt należy spłacać w każdym wypadku. To kluczowy moment tworzenia polityki pieniężnej. Bank Centralny ustala stopę procentową, według której kredytowane są banki komercyjne. W różnych krajach taka stawka nazywa się inaczej. W Polsce nazywa się to stopą procentową. W innych krajach może mieć nazwę stopy bazowej, stopy kluczowej itp. Wróćmy jednak do naszego wirtualnego państwa. Banki komercyjne mają już pieniądze i zaczynają z kolei udzielać instytucjom pożyczek o oprocentowaniu wyższym niż stopa procentowa. W ten sposób banki komercyjne zyskują na różnicy między oprocentowaniem kredytu. Firmy organizują biznes, zatrudniają pracowników i wypłacają im pensje. W wyniku procesów biznesowych produkowane są dobra (lub świadczone są usługi). Firmy generują zysk i spłacają pożyczone aktywa i odsetki bankom komercyjnym. Z kolei banki komercyjne spłacają kredyty w Banku Centralnym. W rezultacie pieniądze są dystrybuowane przez państwo. Oczywiście jest to bardzo uproszczony schemat, ale bardzo ważny dla badań nad handlem pożyczonym kapitałem na rynku Forex.

Stopa procentowa jest jednym z głównych regulatorów stóp inflacji. Inflacja to ilościowy wzrost aktywów pieniężnych w obiegu. Innymi słowy, gdy rośnie liczba banknotów w obiegu, można za nie kupić więcej towarów. W naszej sytuacji firmy starają się podnosić ceny towarów i usług, w wyniku czego pieniądze tracą na wartości. Aby spowolnić wzrost inflacji, konieczne jest zmniejszenie ilości gotówki w obiegu. W ten sposób państwo podwyższa stopę procentową. Wzrost oprocentowania służącego ograniczeniu inflacji na pierwszy rzut oka nie jest oczywisty. Im wyższa stopa procentowa, tym wyższe będzie oprocentowanie kredytów udzielanych firmom przez banki komercyjne. W konsekwencji zaciągają one mniej kredytów, produkcja spada, płace są wypłacane w mniejszych kwotach, a co za tym idzie – zmniejsza się ilość gotówki w obiegu. Efektem ubocznym takiej „ingerencji” jest wzrost bezrobocia w państwie z powodu ograniczenia produkcji. W tym przypadku widzimy, że wszystkie procesy zachodzące w państwie są ze sobą powiązane.

Dlaczego trader tego wszystkiego potrzebuje? Rozważmy następujący przykład: zamierzamy kupić dolary amerykańskie za japońskie jeny. Otwieramy konto na 1 000 USD u brokera. Omówiliśmy już wcześniej, że zasada handlu z depozytem zabezpieczającym pozwala nam kupować dolary za jeny, nawet jeśli nie mamy jenów. Powinniśmy jednak zrozumieć, że pożyczamy te jeny od brokera! Kupujemy za nie dolary (broker kupuje je za nas). Jest jeszcze jedna ważna kwestia, kupione dolary pozostają u brokera; nie pozbywamy się ich. Jedyne, co możemy zrobić, to odsprzedać te dolary za jeny, czyli zamknąć pozycję z zyskiem lub stratą. Oznacza to, że broker jest właścicielem kupionych dolarów, czyli, innymi słowy, pożyczamy je brokerowi.

Wspominaliśmy już, że jeśli pożyczamy aktywa, musimy spłacać odpowiednią stopę procentową pożyczki. Z tego względu, że wszystkie transakcje na rynku Forex są zawierane na poziomie międzybankowym, stosowana jest stopa procentowa ustalana przez Bank Centralny. Przy tym, jeśli pożyczyliśmy już dolary amerykańskie, spłacamy oprocentowanie ustalone przez Bank Centralny USA (Federal Reserve Bank). Jeśli pożyczymy japońskie jeny, spłacamy oprocentowanie ustalone przez Japoński Bank Centralny (Bank of Japan). W różnych krajach funkcjonują różne stopy procentowe.

Stopa procentowa jest przedstawiana jako roczna stopa procentowa w procentach (%). Przykładowo, jeśli oprocentowanie w Japonii wynosi 0,5%, a w USA 0,3%, oznacza to, że za pożyczone od brokera jeny japońskie musimy zapłacić rocznie 0,5% od sumy kredytu. Z drugiej strony broker płaci rocznie 3,0% za pożyczone od nas dolary amerykańskie. Zwróć uwagę, że ta zasada działa tylko wtedy, gdy otwarta pozycja długa na USD/JPY nie zostanie zamknięta w ciągu kilku dni. Oznacza to, że na otwartych pozycjach codziennie liczone są odsetki! Jeśli zamkniemy pozycję w dniu, w którym ją otworzyliśmy, wówczas stopy procentowe nie będą brane pod uwagę. Załóżmy, że nasza pozycja została otwarta w ciągu miesiąca i pod koniec miesiąca zdecydowaliśmy się ją zamknąć. Dla uproszczenia załóżmy, że cena BID jest równa cenie ASK, a kurs USD/JPY pozostał prawie niezmieniony w ciągu miesiąca. Nie zarobiliśmy na różnicy między stawkami. A co z kredytami? W skali roku musimy zapłacić brokerowi 0,5% miesięcznie, czyli około 0,5% / 12 = 0,04% od pożyczonej kwoty. Kwotę tę powinniśmy wpłacić w jenach, ale wszystkie obliczenia są przeliczane na walutę naszego konta, w tym przypadku na dolary amerykańskie po kursie sprzedaży w kwotowaniu USD/JPY. Broker powinien płacić nam w skali roku 3,0% miesięcznie, czyli 3,0% / 12 = 0,25% od pożyczonej kwoty w dolarach. Powinniśmy zrozumieć, że pożyczona kwota, którą jesteśmy winni w jenach oraz kwota, która została nam pożyczona w dolarach, są równe wielkości otwartej pozycji, tj. wielkości jednego lota, minilota lub mikrolota, w zależności od wielkości lota, którego używamy. Załóżmy, że pozycja została otwarta za pomocą jednego minilota (1 minilot jest równy 10 000 USD). Wówczas w naszym przykładzie zarobimy na różnicy między stopami procentowymi 0,25% - 0,04% = 0,21% wolumenu minilota, czyli około 10 000 * 0,0021 = 21 USD.

Należy wziąć pod uwagę, że gdybyśmy otworzyli krótką pozycję na dolarze amerykańskim (sprzedawalibyśmy dolary za japońskie jeny), to na różnicy między stopami procentowymi stracilibyśmy 21 dolarów. To, czy zarabiasz, czy tracisz na różnicy między stopami procentowymi, zależy od waluty będącej przedmiotem transakcji i rodzaju otwartej pozycji (długiej lub krótkiej). Kwota oprocentowania to odsetki bankowe. Podczas handlu z depozytem zabezpieczającym odsetki bankowe są zawsze naliczane od waluty, która jest kupowana i płacone w walucie, która jest sprzedawana.

Jak widać, na rynku Forex można zarabiać nie tylko na wahaniach kursów walut, ale także na różnicy między stopami procentowymi. Rodzaj handlu, który zakłada zarabianie na różnicy między stopami procentowymi to tzw. carry trading. Nie wszyscy brokerzy płacą odsetki bankowe, są tacy, którzy korzystają z oprocentowania, ale nigdy go nie spłacają. Aktualne stopy procentowe niektórych brokerów mogą różnić się od stawek ustalonych przez Bank Centralny danych krajów, a także mogą zmieniać się z biegiem czasu. Dlatego lepiej skonsultować się z brokerem w sprawie wypłaty odsetek bankowych przed otwarciem u niego konta! Otwierając pozycję, należy dokładnie zrozumieć, co wchodzi w skład Twojego dochodu i wydatków, aby nie otwierać z góry straconej pozycji lub nie zamykać jej ze stratami. W takim przypadku pozycja powinna zostać zamknięta w taki sposób, aby pokryła spready i wydatki na odsetki bankowe.

Koncepcja oprocentowania bankowego i stopy procentowej może początkującego tradera wprawić w zakłopotanie, więc jeśli nie chcesz uporządkować sobie tych pojęć, nie zostawiaj swoich otwartych pozycji przez noc. Korzystaj wyłącznie ze strategii daytradingu. Jeśli pozycja zostanie otwarta i zamknięta w ciągu jednego dnia, odsetki bankowe nie będą brane pod uwagę.

Mówiliśmy już o tym, że w święta i weekendy nie ma aktywnego handlu na rynku Forex, a więc odsetki bankowe mogą być naliczane nierównomiernie w ciągu tygodnia. Oznacza to, że nie są one naliczane w dni świąteczne i odpowiednia ich kwota jest rozłożona na dni tygodnia. Biorąc pod uwagę, że w tygodniu jest 7 dni, możemy mieć sytuację, gdy w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek odsetki bankowe wynoszą odpowiednio 1/7, ale w środę stanowią 3/7. Z reguły brokerzy publikują tabele, w których przedstawiają rozdzielenie odsetek bankowych na dni tygodnia. Pamiętaj, że naliczane są one codziennie! Warto wiedzieć, że kraje mogą czasami dostosowywać swoje stopy procentowe, aby kontrolować sytuację gospodarczą w kraju. Dlatego należy śledzić wiadomości gospodarcze ze świata, aby móc zareagować na zmiany spowodowane przez wskaźniki ekonomiczne.


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""