Support service
×

Rozdział 14. Obliczanie zysków i strat

Obliczanie zysków i strat

Przeanalizowaliśmy już podstawowe terminy używane na rynku Forex i główne zasady handlu z depozytem zabezpieczającym. Nadszedł czas, aby omówić, jak obliczyć zysk i stratę z otwartych transakcji.

Wiemy, że trader wchodzi na międzynarodowy rynek walutowy za pośrednictwem firmy dealerskiej, która otwiera dla niego rachunek w dolarach amerykańskich. Aby móc handlować na rynku Forex, traderzy muszą na to konto wpłacić depozyt. Wszystkie zyski i straty, niezależnie od waluty transakcji, są przeliczane na dolary amerykańskie. W tym rozdziale omówimy szczegółowo zasadę obliczania zysków i strat.

Ogólny wzór do obliczania wyniku finansowego Twoich otwartych transakcji jest następujący:

Wynik finansowy = (cena kupna - cena sprzedaży) * liczba lotów * wielkość lota - prowizja * liczba lotów ± swap

Oczywiście wynik finansowy składa się z trzech części: wyniku handlowego, prowizji i wielkości swapu.

Wiemy, że na rynku Forex istnieją dwa rodzaje kwotowań (nie biorąc pod uwagę kursów krzyżowych) - bezpośrednie i pośrednie. W pierwszym przypadku walutą bazową w parze jest waluta obca w stosunku do dolara amerykańskiego, a kwotowanie jest wyrażone (kwotowane) w dolarach amerykańskich. W drugim przypadku dolar amerykański jest walutą bazową w parze, a kwotowanie jest wyrażone w walucie obcej. Wynik handlowy w powyższym wzorze liczony jest w walucie kwotowanej. Prowizje i swapy są zwykle denominowane w dolarach amerykańskich. Dlatego wzór jest prawdziwy tylko dla bezpośrednich kwotowań. Należy pamiętać, że w tym wzorze ceny kupna i sprzedaży nie wchodzą w skład kwotowania. Są to rzeczywiste ceny, po których kupujemy lub sprzedajemy walutę. Przede wszystkim nie bierzemy pod uwagę, która operacja została wykonana jako pierwsza (kupna czy sprzedaży). Jeśli wynik finansowy jest dodatni - otrzymujemy zysk, jeśli jest ujemny - tracimy.

W przypadku kwotowań pośrednich różnica między cenami kupna i sprzedaży wyrażona jest w walucie obcej, a łączny wynik finansowy - w dolarach amerykańskich. Zatem do obliczenia wyniku finansowego dla kwotowań pośrednich należy użyć następującego wzoru:

Wynik finansowy = (1/cena kupna - 1/cena sprzedaży) * liczba lotów * wielkość lota - prowizje * liczba lotów ± swap

Wielkość lota zależy od konkretnego kwotowania (pary walutowej) i preferencji konkretnego brokera online. Przedstawione powyżej wzory są stosowane, jeśli wielkość lota jest wyrażona w walucie obcej (nie w dolarach amerykańskich). Na przykład wielkość lota w bezpośrednim kwotowaniu GBP/USD może wynosić 70 000 GBP. Wielkość lota pośredniego kwotowania USD/JPY może wynosić 12 500 000 JPY. Jeśli Twój broker online określi wielkość lota w dolarach amerykańskich, będziesz musiał(-a) przeliczyć te dolary na odpowiednią walutę. W takich przypadkach wielkość lota wyrażona w walucie obcej nie będzie stała, ale będzie zależała od aktualnego kursu w momencie otwarcia pozycji. W dolarach amerykańskich wielkość standardowego lota wynosi zwykle 100 000.

Szacowanie wyniku finansowego na kursach krzyżowych przebiega inaczej. Jak dowiedzieliśmy się z poprzedniego rozdziału, kursy krzyżowe to kurs wymiany między dwiema walutami, gdy żadna z nich nie jest dolarem amerykańskim. Dowolny kurs krzyżowy można przedstawić w postaci dwóch kwotowań z dolarem amerykańskim. Na przykład kurs krzyżowy EUR/JPY można obliczyć na podstawie kwotowań EUR/USD i USD/JPY. Obliczenie zysków i strat jest następujące. Najpierw należy obliczyć wynik finansowy dla EUR/USD, a następnie dla USD/JPY. Wyniki te są sumowane w celu uzyskania łącznych wyników finansowych.

Jak już wiemy, ruchy kursu walutowego mierzone są w pipsach. W różnych kwotowaniach wartość pipsa jest inna. Otwierając transakcję, musisz znać wynik w dolarach amerykańskich, jeśli cena zmieni się o 1 pips. Pomoże Ci to oszacować aktualny zysk lub stratę i zamknąć pozycję na czas. Możesz z łatwością to zrobić korzystając z podanych powyżej wzorów. Wartość będzie zależeć od rodzaju kwotowania (bezpośredniego lub pośredniego), wielkości lota, waluty wartości lota i wartości pipsa.

Rozważmy parę GBP/USD, jeśli 1 lot to 70 000 funtów szterlingów, a 1 pips to 0,0001. W związku z tym, że kwotowanie jest bezpośrednie, używamy pierwszego wzoru do obliczenia wyniku handlowego. Minimalna różnica między ceną kupna i sprzedaży wynosi zawsze 1 pips i w tym przypadku równa się 0,0001. Zatem wynik handlowy 1 lota zmiany kursu GBP/USD o 1 pips to 0,0001 * 70 000 = 7 dolarów amerykańskich.

Przyjrzyjmy się kwotowaniom pośrednim USD/JPY o wielkości lota 12 500 000 jenów i wartości pipsa 0,01. Ponieważ kwotowanie jest pośrednie, używamy drugiego wzoru do obliczenia wyniku handlowego. W przypadku kwotowań pośrednich znajomość tylko wartości pipsa jest niewystarczająca, ponieważ wynik handlowy zależy również od cen kupna i sprzedaży. Załóżmy, że obecny kurs wynosi 104,75 jena japońskiego za jednego dolara amerykańskiego. Tak więc, jeśli zmieni się cena 1 lota, otrzymamy następujący wynik: ((1/104,75 - 1/104,76) * 12 500 000 = 11,39 USD. Jeśli ceny kupna i sprzedaży są różne, wynik handlu również będzie inny. Jeśli wielkość lota jest wyrażona w dolarach amerykańskich, musimy przeliczyć ją na jena japońskiego według ceny, która obowiązuje w momencie otwierania pozycji. Jeśli otworzysz pozycję długą (kupując 1 lota dolara za jena), obliczenia będą przeprowadzane przy użyciu ceny sprzedaży, a jeśli jest to pozycja krótka (sprzedaż 1 lota dolara za jena), będą one zależne od ceny kupna.

Jak widać, zmiany cen różnych par walutowych o jeden pips prowadzą do różnych wyników handlowych. W przypadku GBP/USD jest to mniej niż w przypadku USD/JPY. Im mniejszy jest wynik handlowy, tym mniej strat poniesiesz w przypadku niekorzystnego ruchu cen. Warto zauważyć, że Twój zysk również będzie mniejszy. Początkującym traderom zaleca się wybieranie mniej „agresywnych” kwotowań, takich jak GBP/USD i USD/CHF.

Na pierwszy rzut oka obliczenia przedstawione w tym rozdziale mogą wydawać się dość skomplikowane. W rzeczywistości nie musisz się martwić, ponieważ wszystkie szacunki są dokonywane przez platformę automatycznie. Firmy maklerskie mogą oferować różne platformy transakcyjne, ale zasada kalkulacji pozostaje ta sama. Ważne jest, aby wiedzieć, na czym polegają Twoje zyski i straty. Pozwoli ci to uniknąć omyłkowego sfinalizowania stratnej transakcji!


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""