Support service
×

Rozdział 17 Giełdy papierów wartościowych i indeksy giełdowe

Giełdy papierów wartościowych i indeksy giełdowe

 

Chociaż ta sekcja jest poświęcona szkoleniu na temat rynku Forex, zajmiemy się również giełdą papierów wartościowych i indeksami giełdowymi. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ten rozdział nie mówi o rynku Forex, ale tak naprawdę również go dotyczy. Kursy walut są powiązane z indeksami giełdowymi, dlatego takie wskaźniki mogą być dobrym narzędziem do analizy i prognozowania rynku Forex.

Zanim przejdziemy do głównych giełd papierów wartościowych, zastanówmy się nad uczestnikami giełdy, aby lepiej zrozumieć jej strukturę. Jak zostało powiedziane w poprzednim rozdziale, ludzie handlują papierami wartościowymi na giełdzie. Emitenci (firmy i organizacje) udostępniają papiery wartościowe, aby przyciągnąć inwestycje do swoich przedsiębiorstw. Inwestorzy, którzy mają dostępne fundusze, lokują pieniądze w akcje, aby uzyskać zysk w przyszłości. Brokerzy są licencjonowanymi pośrednikami finansowymi. Pomagają oni kupującym i sprzedającym papiery wartościowe w nawiązaniu kontaktu w celu zawarcia wzajemnie korzystnych transakcji. Brokerzy wykonują zlecenia swoich klientów w ich imieniu, pobierając za to prowizję. Istnieją dwa miejsca do handlu papierami wartościowymi: giełdy papierów wartościowych i systemy obrotu pozagiełdowego, które umożliwiają traderom pracę za pośrednictwem elektronicznych platform handlowych. Obecnie specjalna spółka, zwana rejestrem, czuwa nad papierami wartościowymi emitenta i ich posiadaczy. Portfel inwestora jest rejestrowany u depozytariusza. Jak w każdej działalności, na giełdzie papierów wartościowych działają rządowe organy regulacyjne i kontrolne oraz agencje doradcze i informacyjne.

Tak więc papiery wartościowe są przedmiotem handlu na giełdach i rynku pozagiełdowym. Największe wolumeny transakcji na papierach wartościowych skupiają się w następujących miejscach:

NYSE (New York Stock Exchange)

•NASDAQ-AMEX (National Association of Securities Dealers Automated Quotations and American Stock Exchange)

•LSE (London Stock Exchange)

•TSE (Tokyo Stock Exchange)

•DB (Deutsche Boerse)

•SEHK (Stock Exchange Hong Kong)

Nie będziemy omawiać czynników wpływających na stawki papierów wartościowych w dłuższej perspektywie, gdyż może to zająć zbyt dużo czasu. Nie będziemy również klasyfikować papierów wartościowych według branż, w których działają ich emitenci. Istnieje kilka sektorów, a każdy z nich jest na swój sposób atrakcyjny dla inwestorów. Kiedy inwestujesz w akcje dowolnej firmy z dowolnej branży, jedna rzecz nigdy się nie zmienia - im większe zyski, tym większe ryzyko. Warto wiedzieć, że istnieje ilościowa analiza dokumentacji finansowej (roczna, kwartalna) oraz jakościowa analiza polityki zarządzania firmą.

Skupmy się na korelacji pomiędzy rynkiem Forex a rynkiem giełdowym. Wiemy już, że kurs waluty bezpośrednio zależy od sytuacji gospodarczej w kraju. Z kolei warunki gospodarcze zależą od wielu czynników. Ogólną miarą tych czynników jest produkt krajowy brutto czyli PKB. Istnieje kilka metod obliczania PKB. Należy pamiętać, że im lepsza jest sytuacja finansowa firmy w dowolnej branży (co oznacza wyższe ceny akcji na giełdzie) i im większy jest PKB, tym stabilniejszy jest kurs waluty. Oznacza to, że jeśli akcje kluczowych spółek rosną na wartości, zyskuje na tym dana waluta krajowa.

Zatem następne pytanie brzmi: jak ocenić sytuację rynkową w danym kraju? W tym celu stworzono specjalne wskaźniki, zwane indeksami giełdowymi. Każda giełda paierów wartościowych używa określonych indeksów. Indeksy giełdowe obliczane są na podstawie ceny akcji spółek (w określonym stosunku) objętych formułą indeksu. Pomimo dużej liczby indeksów giełdowych, każda platforma handlowa korzysta z najważniejszych indeksów, które odzwierciedlają sytuację gospodarczą kraju. Poniżej wymieniamy najpopularniejsze indeksy giełdowe:

DJIA (Dow Jones Industrial Average – the Dow) w Stanach Zjednoczonych;

•NASDAQ Composite (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) w Stanach Zjednoczonych;

•S&P 500 (Standard and Poor’s 500 Index) w Stanach Zjednoczonych;

•FTSE-100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) w Wielkiej Brytanii;

•DAX (Deutscher Aktienindex) w Niemczech;

•CAC 40 (Compagnie des Agent de Change 40 Index) we Francji;

•Nikkei 225 w Japonii;

•SMI (Swiss Market Index) w Szwajcarii;

•RTSI (RTS Index) w Rosji.

Wartość indeksu giełdowego zależy bezpośrednio od cen akcji uwzględnionych we wzorze indeksu. Dlatego np. indeks DJIA swoją siłę zawdzięcza rozwojowi gospodarczemu w USA. Natomiast, gdy indeks DJIA spada, oznacza to spowolnienie gospodarki USA.

Indeksy giełdowe mają wpływ na Forex. W związku z tym, że na tym rynku jedna waluta jest kupowana lub sprzedawana za inną, zalecamy przestudiowanie dynamiki dwóch indeksów giełdowych, aby zrozumieć, jak one wpływają na kurs waluty. Na przykład w przypadku pary USD/CHF należy zapoznać się z historią indeksów DJIA i SMI. Jeśli indeks DJIA mocno rośnie, a indeks SMI gwałtownie spada, to możemy przypuszczać, że takie zachowanie nieuchronnie wpłynie na rynek Forex, a więc dolar będzie rósł w stosunku do franka szwajcarskiego. Jeśli oba indeksy mają wzrostową dynamikę, należy rozważyć, o ile dynamika wzrostu jednego indeksu przewyższa drugą, lecz niemożliwym jest przewidzieć zachowanie kursu walutowego na rynku Forex.

Podsumowując, należy powiedzieć, że prognozowanie to proces twórczy. Można użyć wskaźników giełdowych do przewidywania wahań kursów walut na rynku Forex lub je zignorować. Oczywiście Twoja decyzja będzie zależeć od tego, jak handlujesz na rynku Forex. Indeksy giełdowe stosowane do prognozowania zmian kursów walut mają sens tylko w perspektywie średnio- i długoterminowej. Co więcej, wpływ giełdy papierów wartościowych na rynek walutowy jest w pewien sposób inercyjny i nie natychmiastowy. W niektórych przypadkach, gdy kurs walut wpływa na ceny akcji, następuje efekt odwrotny. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, co ma największy wpływ, a nie zawsze jest to proste zadanie. Ostatecznie to Ty decydujesz, czy wykorzystasz zawarte tu informacje, czy je zignorujesz. Musisz jednak pamiętać, że globalne procesy gospodarcze są ze sobą powiązane!


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""