Support service
×

Rozdział 2. Uczestnicy rynku Forex

Przed rozpoczęciem handlu na rynku Forex ważne jest, aby zrozumieć, jaką rolę odgrywa prywatny inwestor na globalnym rynku wymiany walut. Rozeznanie w typach uczestników Forex, a także ich wpływ na rynek pomoże Ci lepiej zrozumieć, jak zmieniają się kursy walut. Przedstawiamy poniżej nieco uproszczony schemat interakcji pomiędzy uczestnikami rynku walutowego.

Na rynku walutowym pośredniczy firma maklerska. Brokerzy pełnią rolę pośredników pomiędzy innymi głównymi graczami na rynku Forex. Głównymi jego uczestnikami są banki komercyjne. Są one uprawnione do zawierania transakcji kupna/sprzedaży w imieniu swoich klientów bez pośrednika. Takie transakcje można przeprowadzać bezpośrednio z innymi bankami, jeśli mają uzgodnione kursy walut, lub za pośrednictwem firm maklerskich. Jest to uproszczony schemat współpracy: dział dealerski banku komercyjnego kontaktuje się z firmą maklerską i pyta o warunki transakcji, które w danej chwili oferują inne banki. Jeśli są one odpowiednie dla stron, banki zamykają transakcję za pośrednictwem firmy maklerskiej, która osiąga zysk z prowizji (procent z wykonanej transakcji). Tak więc firmy maklerskie pełnią rolę miejsca, gdzie kształtują się kursy walut, a banki komercyjne otrzymują informacje o ich wysokości od firm maklerskich.

Inni główni uczestnicy rynku Forex to banki centralne różnych krajów. Ci wchodzą na rynek nie po to, aby zwiększyć swój kapitał, ale aby sprawdzić stabilność kursu ich walut narodowych lub dostosować bieżącą politykę pieniężną. Aby ukryć swoją działalność, zawierają transakcje nie bezpośrednio, lecz za pośrednictwem jednego lub kilku banków komercyjnych. Banki centralne krajów rozwiniętych, by osiagnąć wspólny cel, mogą się łączyć.

Wymienieni powyżej gracze są aktywnymi uczestnikami na rynku Forex. Nie tylko realizują transakcje, ale także oferują własne kwotowania. Z reguły zawierają oni transakcje przy użyciu milionów dolarów amerykańskich bez depozytu zabezpieczającego. Nazywani są również animatorami rynku. Istnieją także pasywni uczestnicy rynku, którzy nie ustalają kwotowań, a jedynie zawierają transakcje na kwotowaniach oferowanych przez aktywnych uczestników.

Uczestnikami pasywnymi są również różne fundusze inwestycyjne. Takie firmy inwestują swoje fundusze w papiery wartościowe rządów i korporacji różnych krajów, zarabiając w ten sposób na spekulacjach walutowych. Quantum Fund of George Soros to jeden z najbardziej znanych funduszy inwestycyjnych. Do dyspozycji takowych funduszy są miliardy dolarów. Mogą one również zebrać podobną sumę w pożyczonych środkach, dlatego fundusze inwestycyjne są odporne na ingerencję banków krajowych.

Kolejnymi pasywnymi graczami rynkowymi są uczestnicy handlu zagranicznego, czyli firmy eksportujące lub importujące towary. Jeśli transakcja importowa jest realizowana w obcej walucie, tę walutę należy kupić przed zamknięciem transakcji. Jeśli jednak transakcja eksportowa jest zawarta w walucie obcej, jest ona sprzedawana po zawarciu transakcji. Takie operacje są przeprowadzane za pośrednictwem banków komercyjnych. Kolejnym typem biernych uczestników są międzynarodowe korporacje. Firmy te mają swoje przedstawicielstwa za granicą. Kiedy środki są przenoszone z przedstawicielstw do siedzib głównych, odbywają się operacje wymiany walut, prowadzone również za pośrednictwem banków komercyjnych.

Krok po kroku zbliżamy się do zrozumienia roli prywatnego inwestora, czyli tradera na rynku Forex. Taki inwestor zazwyczaj nie ma wystarczającego kapitału, aby dokonywać transakcji na rynku (minimalna wielkość transakcji to 100 000 jednostek waluty). Dlatego traderzy korzystają z usług brokera. Mogą zawierać transakcje kupna/sprzedaży za pośrednictwem banków komercyjnych, ale indywidualny inwestor nie jest w stanie osiągnąć zysku na kursie wymiany. Kurs walutowy banków komercyjnych zmienia się raz dziennie, a różnica pomiędzy kursem sprzedaży i kupna (spread) jest bardzo duża.

Dlatego pojawiły się firmy maklerskie. Dzięki depozytowi zabezpieczającemu, prywatny inwestor może otwierać i zamykać transakcje nawet przy niewielkim kapitale.

Wraz z rozwojem Internetu firmy brokerskie stały się również centrami dealerskimi i obecnie świadczą usługi dla wszystkich. Każdy, kto ma kilka tysięcy dolarów, może spróbować swoich sił na rynku Forex. Jednak nie ma potrzeby się spieszyć! Przed otwarciem konta w jednym z centrów dealerskich, lepiej przeczytać kilka artykułów lub książek na temat rynku Forex, a także poćwiczyć przez kilka miesięcy swoje umiejętności handlowe na koncie demo. W ten sposób nic nie stracisz, a zyskasz cenne doświadczenie.


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""