Support service
×

Rozdział 3. Skróty walut na rynku Forex

Na fizycznym rynku detalicznym towary sprzedajemy za pieniądze. Jak to działa na rynku Forex, gdzie pieniądz jest towarem? To proste: tutaj wymieniamy jedną walutę na drugą. Oznacza to, że kilka jednostek jednej waluty jest oferowanych za inną. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna przypisuje kod do każdej waluty. Pierwsze dwie litery kodu oznaczają kraj pochodzenia, a trzecia jest zwykle (ale nie zawsze) pierwszą literą waluty. Na przykład skrót JPY odczytuje się jako JP dla Japonii i Y dla jena (yen). Pomimo popularności euro na rynku Forex, dolar amerykański zachowuje status globalnej waluty rezerwowej. Wolumeny obrotów w różnych walutach nie są takie same.


Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""