Support service
×

Rozdział 6. Cena kupna/sprzedaży pary walutowej i spread

Do tej pory, mówiąc o kwotowaniach, celowo używaliśmy tylko aktualnych kursów walutowych na rynku Forex, aby ułatwić zrozumienie niniejszego materiału. Jednakże kwotowanie Forex składa się z dwóch kursów (cen) - kursu kupna (bid) i kursu sprzedaży (ask). Ceny te są zazwyczaj zapisywane za pomocą ukośnika (/), gdzie cena kupna jest zapisywana przed ukośnikiem, a cena sprzedaży po ukośniku. Na przykład, USD/JPY 104,75/104,85.

Cena kupna to cena, po której strona ustalająca kwotowanie zgadza się kupić od Ciebie walutę bazową. Cena sprzedaży to cena, po której strona zgadza się sprzedać Ci walutę bazową. W odniesieniu do Ciebie koncepcja kupna i sprzedaży działa na odwrót. Z naszego wyjaśnienia wynika, że kupuje i sprzedaje strona ustalająca kwotowanie, a nie ty. Innymi słowy, jeśli zamierzasz kupić walutę bazową w kwotowaniu, musisz spojrzeć na cenę sprzedaży (lub ask). Jeśli zamierzasz sprzedać walutę bazową w kwotowaniu, zwróć uwagę na cenę kupna (lub bid).

Na przykład, jeśli zamierzasz kupić 100 USD za jena japońskiego po cenie 104,75/104,85 USD/JPY, potrzebujesz 100 x 104,85 = 10 485 jenów japońskich. Jeśli chcesz kupić jeny japońskie, sprzedając 100 USD, otrzymasz 100 x 104,75 jena. Wykresy kursów wymiany różnią się na różnych platformach transakcyjnych oferowanych przez różnych brokerów internetowych. Ponieważ duże liczby rzadko się zmieniają, często nie są one pokazane w cenach sprzedaży oficjalnych kwotowań Forex. Wróćmy do wspomnianej wcześniej pary walutowej USD/JPY. To kwotowanie może wyglądać następująco: USD/JPY 104,75/85. Termin „duża liczba” oznacza liczbę podstawową 100 pipsów, więc cena sprzedaży zwykle zawiera tylko dwie ostatnie cyfry.

Różnica między ceną kupna i sprzedaży (lewą i prawą stroną kwotowania) nazywana jest spreadem. Spread to sposób, w jaki strona, która ustala kwotowanie, może osiągnąć zysk.

Przyjrzyjmy się przykładowi, w którym firma brokerska oferuje kurs walutowy dla pary USD/JPY: 104,75/85 ze spreadem 10 pipsów. Sprzedajesz 100 USD i otrzymujesz 100 х 104,75 = 10 475 JPY. Jeśli ktoś w tym samym czasie kupi te same 100 USD, zapłaci kwotę 100 x 104,85 = 10 485 jenów. W ten sposób firma maklerska zarobi 10 485 – 10 475 = 10 jenów. Z tego przykładu wynika, że firma maklerska zarabia na przeciwstawnych transakcjach walutowych, czyli kiedy ktoś kupuje i sprzedaje. Ta zasada jest podstawą do osiągania zysków przez brokerów na rynku Forex.

Zysk w wysokości 10 jenów (około 0,1 USD) jest znikomy w porównaniu z transakcją za 100 USD. Z tego powodu kantory używają większych spreadów niż kwotowania na rynku Forex, gdy minimalna wielkość transakcji jest większa, na przykład około 100 000 USD. W konsekwencji kantor zaoferuje następujący kurs wymiany dla pary USD/JPY: 102,00/108,00 ze spreadem 600 pipsów. W takim przypadku zysk ze sprzedaży w wysokości 100 USD wyniósłby 600 jenów (lub 5,56 USD).

W kolejnych rozdziałach nauczymy się obliczać zyski z dokonanej transakcji we właściwej walucie. Teraz musisz zrozumieć, że każde kwotowanie Forex ma dwie ceny (cenę sprzedaży i kupna), a różnica między tymi cenami nazywa się spreadem i jest obliczana w pipsach.

Spread jest źródłem zysku dla strony ustalającej kwotowanie. Dlatego też brokerzy detaliczni, którzy zapewniają prywatnym inwestorom dostęp do handlu online na rynku Forex, na ogół nie pobierają prowizji. Zamiast tego czerpią zyski ze spreadu. W kolejnych rozdziałach omówimy proces otwierania i zamykania pozycji na rynku Forex. Wyjaśnimy szczegółowo, dlaczego wysokie spready nie są korzystne dla prywatnego inwestora. Na razie musisz zrozumieć, że wybierając brokera, pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest wielkość spreadu: im niższy spread, tym lepiej.
Kto ustala kursy kupna i sprzedaży? Skąd one pochodzą? Kwotowania kursu walutowego są ustalane wyłącznie na podstawie podaży i popytu na rynku walutowym. Główny wpływ na kursy walutowe mają aktywni uczestnicy na rynku Forex (wcześniej omówiliśmy klasyfikację uczestników). Po poważnej zmianie kursu walutowego, duzi pasywni uczestnicy i miliony indywidualnych traderów również mają wpływ na dalsze zmiany kursów walutowych. Zatem, jeśli większość uczestników rynku chce sprzedać określoną walutę, jej cena spada. Natomiast jeśli głównym trendem jest kupno tej waluty, jej cena rośnie. Tak więc, celem tradera jest dostrzeżenie aktualnego trendu w odpowiednim czasie.

Wielkości spreadu nie zawsze są takie same dla wszystkich uczestników Forex. Dla głównych graczy na rynku Forex, którzy otwierają transakcje warte miliony dolarów, spread jest minimalny i wynosi tylko kilka pipsów, ponieważ nawet mały spread może wygenerować duże zyski z takich transakcji. Dla mniejszych graczy na rynku Forex, którzy handlują mniejszymi kwotami, spread jest większy. Dlatego w kantorach spready mogą sięgać setek pipsów.

W warunkach niestabilnego i szybko zmieniającego się kursu rozmiar spreadu może wzrosnąć. Tak więc w momentach wzmożonych zakupów i sprzedaży walut spowodowanych publikacją ważnych wskaźników ekonomicznych (analiza fundamentalna zostanie szczegółowo opisana później) brokerzy Internetowi czasami zwiększają rozmiar spreadu. Należy o tym pamiętać przy wyborze brokera detalicznego. Dlatego lepiej jest wybrać brokera o stałym spreadzie.

Wielkość spreadu może zależeć od płynności rynkowej danej waluty. Jeśli waluta nie cieszy się aktywnym zainteresowaniem traderów na rynku Forex, wówczas spread w odpowiednich kwotowaniach będzie wyższy. Jest to typowe dla wymiany walut między bankami, kiedy wymieniają egzotyczne, mało płynne waluty rynków wschodzących. Prywatni inwestorzy na rynku Forex głównie handlują walutami o wysokiej płynności.

W przypadku dużych uczestników rynku walutowego wielkość spreadu może zależeć od kwoty transakcji. Jeśli kwota znacznie różni się od średnich transakcji rynkowych w danej walucie, spread może zostać zwiększony. Z jednej strony wszystkie duże transakcje wiążą się ze znacznym ryzykiem. Z drugiej strony banki ponoszą większe straty, przeprowadzając mniejsze transakcje.

Relacja między stronami transakcji może również wpływać na spread. Jeśli między stronami istnieją silne relacje biznesowe, mogą one uzgodnić mniejszy spread. I odwrotnie, jeśli dealer banku nie chce przeprowadzać transakcji z danym klientem, spread może być celowo zawyżony, zmuszając klienta do rezygnacji z przeprowadzenia transakcji.

Tak więc, cena kupna (bid), cena sprzedaży (ask) i wielkość spreadu w kwotowaniu są kluczowymi pojęciami dla handlu na rynku Forex. Prywatny inwestor musi rozumieć, co one oznaczają. Wszystkie decyzje powinny być podejmowane niezwłocznie w trakcie handlu, więc problemy ze zrozumieniem podstawowych pojęć są nie do przyjęcia.

Prywatny inwestor nie powinien obawiać się tego, że transakcje na rynku Forex są zazwyczaj warte setki tysięcy dolarów. Zasada obrotu depozytami zabezpieczającymi, która zostanie omówiona w kolejnych rozdziałach, pozwala inwestorom prywatnym na dokonywanie transakcji na kwoty setki razy większe od ich własnych środków.


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""