Support service
×

Rozdział 7. Kursy krzyżowe


Operacje handlowe na rynku Forex prowadzone są nie tylko w parze z dolarem amerykańskim. Celowo nie omawialiśmy dotąd tego typu transakcji, aby nasz kurs był bardziej zrozumiały. Pary walutowe, które nie zawierają dolara amerykańskiego, nazywane są parami krzyżowymi (krosami). Z reguły tylko zaawansowani traderzy handlują parami krzyżowymi, ponieważ w tym celu należy mieć solidną wiedzę na temat wskaźników ekonomicznych poszczególnych krajów. GBP/JPY, EUR/JPY i GBP/EUR to przykłady par krzyżowych.

Pozycja dolara amerykańskiego w kwotowaniach głównych par walut jest ściśle określona. Pozycja walut w kursach krzyżowych może zmieniać się w zależności od waluty kwotowanej. Na przykład bank w Kanadzie może określić kurs wymiany dolara kanadyjskiego w stosunku do euro w parze walut EUR/CAD. Konieczne jest uwzględnienie tego momentu przy zawieraniu transakcji na parach krzyżowych, aby nie podjąć złej decyzji handlowej. Jednak funt brytyjski jest wyjątkiem. W kursach krzyżowych jest zawsze oznaczany jako GBP / ___, czyli jest zawsze walutą bazową.

Dlaczego pary krzyżowe są tak popularne na rynku Forex? Wyobraź sobie sytuację, w której spodziewasz się dużego ożywienia gospodarczego w Kanadzie, na przykład dzięki odkryciu nowych pól naftowych (Kanada jest jednym z kluczowych dostawców ropy naftowej na rynek światowy). W tym czasie w Japonii nowe wskaźniki ekonomiczne wskazują na tymczasowe spowolnienie gospodarki. Zatem konieczne jest kupno dolarów kanadyjskich i sprzedaż jena japońskiego, ponieważ stan gospodarki kraju bezpośrednio wpływa na kurs jego waluty na rynku Forex. Jednak jeśli zawrzemy tę transakcję z dolarem amerykańskim, wynik może być nieprzewidywalny. Kurs dolara amerykańskiego może wzrosnąć lub spaść, a my możemy nie znać aktualnej sytuacji gospodarczej w USA. W związku z tym kupno dolarów kanadyjskich za dolary amerykańskie (po kursie USD/CAD) może nie przynieść oczekiwanego zysku, podobnie jak sprzedaż jena japońskiego za dolara amerykańskiego (USD/JPY). Jeśli przeprowadzimy te transakcje jednocześnie w równych kwotach, wyłączając dolara amerykańskiego, to nie będziemy już zależni od sytuacji w gospodarce tego kraju. Wynik osiągamy poprzez handel parami krzyżowymi na rynku Forex. W ten sposób pomijamy czynnik wpływu gospodarki amerykańskiej na kursy walut, jak w naszym przykładzie.

Większość transakcji na rynku Forex odbywa się za pomocą głównych lub dolarowych par walutowych. Pary krzyżowe charakteryzują się mniejszą zmiennością na rynku Forex. W związku z tym kursy krzyżowe nie są obliczane w odniesieniu do wzajemnych cen kupna/sprzedaży, jak ma to miejsce w przypadku głównych kursów. W przeciwnym razie rynek par walutowych mógłby stać się rynkiem spekulacyjnym, a każdy uczestnik mógłby przejąć nad nim pełną kontrolę. Tak więc, pomimo braku dolara w kwotowaniach kursu krzyżowego, to właśnie główne pary z dolarem amerykańskim są brane pod uwagę przy tworzeniu kwotowań kursów krzyżowych.

Jak obliczane są kursy krzyżowe? Istnieją trzy możliwe sposoby takich kursów, w zależności od tego, czy dolar amerykański jest walutą bazową, czy też jest kwotowany w głównych parach walutowych, którymi jesteśmy zainteresowani. Będziemy używać prostych reguł arytmetycznych, które służą do mnożenia i dzielenia ułamków. Jednocześnie nie powinniśmy traktować pary walutowej USD/JPY dosłownie jako ułamek. Rzeczywiście, jeśli przedstawimy jena w stosunku do dolara amerykańskiego jako ułamek zwykły, wówczas wartość kwotowania 104,78 (kwota japońskiego jena wymieniona na dolara amerykańskiego) można zapisać jako JPY/USD. Z praktycznego punktu widzenia ta para walutowa jest określana jako USD/JPY. Pierwszy rodzaj obliczeń jest stosowany w przypadku walut z bezpośrednimi kwotowaniami w stosunku do dolara amerykańskiego (czyli dolar amerykański jest walutą bazową w parze dla obu walut). Weźmy japoński jen i frank szwajcarski. Musimy wziąć pod uwagę notowania USD/JPY i USD/CHF w stosunku do dolara, wtedy możemy obliczyć kurs krzyżowy franka szwajcarskiego względem jena japońskiego za pomocą ilorazu:

CHF/JPY = USD/JPY : USD/CHF.

Oznacza to, że musisz podzielić USD/JPY przez USD/CHF. Na przykład, jeśli USD/JPY jest wart 104,78, a USD/CHF wynosi 1,0505, wówczas kurs krzyżowy franka szwajcarskiego do jena będzie równy 99,74 CHF/JPY w zaokrągleniu.

Drugi rodzaj obliczeń stosowany jest dla walut kwotowanych bezpośrednio i pośrednio w stosunku do dolara amerykańskiego (w tym przypadku dolar amerykański jest główną walutą w parze dla jednej waluty i walutą kwotowaną dla innej). Przyjrzyjmy się japońskiemu jenowi i dolarowi australijskiemu. Biorąc pod uwagę kwotowania USD/JPY i AUD/USD w stosunku do dolara amerykańskiego, możemy obliczyć kurs krzyżowy dolara australijskiego w stosunku do jena, stosując iloczyn.

AUD/JPY = AUD/USD * USD/JPY.

Musimy więc pomnożyć AUD /USD przez USD/JPY. Na przykład, jeśli USD/JPY jest wart 104,78, a AUD/USD wynosi 1,0564, wówczas kurs krzyżowy dolara australijskiego w stosunku do jena japońskiego wynosi 110,69 AUD/JPY.

Trzeci rodzaj obliczeń jest stosowany w przypadku odwrotnych kwotowań w stosunku do dolara amerykańskiego (co oznacza, że dolar jest kwotowany dla obu walut). Rzućmy okiem na parę walutową funta brytyjskiego i dolara australijskiego. Ponownie bierzemy pod uwagę kwotowania GBP/USD i AUD/USD względem dolara amerykańskiego, a następnie możemy obliczyć kurs krzyżowy funta brytyjskiego względem dolara australijskiego poprzez dzielenie:

GBP/AUD = GBP/USD : AUD/USD.

Oznacza to, że musimy podzielić GBP/USD przez AUD/USD. Na przykład GBP/USD wynosi 0,5028, a AUD/USD 1,0564, wtedy kurs krzyżowy GBP/AUD wynosi w zaokrągleniu 0,4760 GBP/AUD.

Należy zauważyć, że wyeliminowaliśmy z naszych obliczeń pojęcia ceny kupna i sprzedaży (bid i ask), aby uprościć wzory obliczeniowe. Ponadto, do tej pory korzystaliśmy tylko z aktualnych cen (spot). Jednak każde kwotowanie dolara ma dwie ceny, tak samo, jak kwotowanie kursu krzyżowego. Co powinniśmy zrobić z cenami kupna i sprzedaży (bid i ask)? Odpowiedzią na to pytanie jest zrozumienie logiki obliczeń kursów krzyżowych. Wróćmy do naszego przykładu z pierwszym rodzajem obliczeń, a mianowicie parą walutową CHF/JPY. Chcemy poznać wycenę pary walutowej CHF/JPY. Aby ustalić cenę sprzedaży (bid) franka szwajcarskiego w tym kwotowaniu (a cena bid, jak wiemy, zawsze odnosi się do waluty bazowej), musimy myśleć w następujący sposób. Ponieważ chcemy kupić franka szwajcarskiego, musimy najpierw kupić dolary amerykańskie za jeny japońskie, a następnie sprzedać je za franki szwajcarskie. Dlatego ważna jest dla nas cena sprzedaży (bid) USD/CHF. Ponadto potrzebujemy ceny zakupu (ask) USD/CHF. Tak więc cena sprzedaży (bid) franka szwajcarskiego w celu wymiany na jeny japońskie w parze walutowej CHF/JPY jest obliczana według następującego wzoru:

CHF/JPY (bid) = USD/JPY (bid) : USD/CHF (ask).

W ten sam sposób możemy wyprowadzić wzór na cenę sprzedaży franka szwajcarskiego względem jena japońskiego w parze krzyżowej CHF/JPY:

CHF/JPY(ask) = USD/JPY(ask) : USD/CHF(bid).

W przykładach z drugim i trzecim rodzajem obliczeń używamy tych samych wzorów:

AUD/JPY(bid) = AUD/USD(bid) * USD/JPY(bid),
AUD/JPY(ask) = AUD/USD(ask) * USD/JPY(ask),
GBP/AUD(bid) = GBP/USD(bid) : AUD/USD(ask),
GBP/AUD(ask) = GBP/USD(ask) : AUD/USD(bid).

Z reguły dealerzy nie stosują tych formuł, ponieważ są one skomplikowane. Istnieje łatwiejszy sposób obliczania ceny kupna i sprzedaży par krzyżowych. Bierzemy średnią cenę bid i ask dla każdego z kwotowań dolara. Następnie korzystając ze wzorów cen aktualnych (spot), możemy obliczyć bieżącą wartość kwotowania kursu krzyżowego. Ta ostateczna wartość jest obliczeniem "quasi", w którym należy również wziąć pod uwagę spread w wysokosci kilku pipsów. Są to sposoby obliczania ceny sprzedaży/kupna dla kwotowań kursów krzyżowych.
Spójrzmy na przykład pary walutowej CHF/JPY. Załóżmy, że kursy sprzedaży/zakupu tych walut to USD/CHF – 1,0502/08, A USD/JPY – 104,74/82. W ten sposób obliczamy średnie wartości:

USD/CHF(spread) = (1.0502 + 1.0508)/2 = 1,0505,
USD/JPY(spread) = (104.74 + 104.82)/2 = 104,78.

Te wartości są używane we wzorach kalkulacyjnych kwotowań dla kursów krzyżowych z aktualnymi cenami (spot). Ostateczna średnia cena kursu krzyżowego CHF/JPY wynosi 99,74, należy ją skorygować o 5 punktów w obu kierunkach. W ten sposób utworzymy ceny bid i ask pary krzyżowej CHF/JPY: 99,69/79.

Należy pamiętać, że ten uproszczony sposób obliczania może powodować problemy. Ponieważ traderzy zarabiają na rynku Forex poprzez transakcje, spread powinien być dość duży, aby uniknąć strat w transakcji odwrotnej z inną walutą w tej parze. Jest to szczególnie ważne w przypadku rynków o niskiej płynności dla egzotycznych par walutowych. Podsumowując ten rozdział, należy zauważyć, że analiza i prognozowanie kursów krzyżowych nie różni się od analizy i prognozowania głównych par walutowych z udziałem dolara amerykańskiego, to znaczy stosowane są te same narzędzia.Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""