Support service
×

Rozdział 7. Kursy krzyżowe


Operacje handlowe na rynku Forex prowadzone są nie tylko w parze z dolarem amerykańskim. Celowo nie omawialiśmy dotąd tego typu transakcji, aby nasz kurs był bardziej zrozumiały. Pary walutowe, które nie zawierają dolara amerykańskiego, nazywane są parami krzyżowymi (krosami). Z reguły tylko zaawansowani traderzy handlują parami krzyżowymi, ponieważ w tym celu należy mieć solidną wiedzę na temat wskaźników ekonomicznych poszczególnych krajów. GBP/JPY, EUR/JPY i GBP/EUR to przykłady par krzyżowych.

Pozycja dolara amerykańskiego w kwotowaniach głównych par walut jest ściśle określona. Pozycja walut w kursach krzyżowych może zmieniać się w zależności od waluty kwotowanej. Na przykład bank w Kanadzie może określić kurs wymiany dolara kanadyjskiego w stosunku do euro w parze walut EUR/CAD. Konieczne jest uwzględnienie tego momentu przy zawieraniu transakcji na parach krzyżowych, aby nie podjąć złej decyzji handlowej. Jednak funt brytyjski jest wyjątkiem. W kursach krzyżowych jest zawsze oznaczany jako GBP / ___, czyli jest zawsze walutą bazową.

Dlaczego pary krzyżowe są tak popularne na rynku Forex? Wyobraź sobie sytuację, w której spodziewasz się dużego ożywienia gospodarczego w Kanadzie, na przykład dzięki odkryciu nowych pól naftowych (Kanada jest jednym z kluczowych dostawców ropy naftowej na rynek światowy). W tym czasie w Japonii nowe wskaźniki ekonomiczne wskazują na tymczasowe spowolnienie gospodarki. Zatem konieczne jest kupno dolarów kanadyjskich i sprzedaż jena japońskiego, ponieważ stan gospodarki kraju bezpośrednio wpływa na kurs jego waluty na rynku Forex. Jednak jeśli zawrzemy tę transakcję z dolarem amerykańskim, wynik może być nieprzewidywalny. Kurs dolara amerykańskiego może wzrosnąć lub spaść, a my możemy nie znać aktualnej sytuacji gospodarczej w USA. W związku z tym kupno dolarów kanadyjskich za dolary amerykańskie (po kursie USD/CAD) może nie przynieść oczekiwanego zysku, podobnie jak sprzedaż jena japońskiego za dolara amerykańskiego (USD/JPY). Jeśli przeprowadzimy te transakcje jednocześnie w równych kwotach, wyłączając dolara amerykańskiego, to nie będziemy już zależni od sytuacji w gospodarce tego kraju. Wynik osiągamy poprzez handel parami krzyżowymi na rynku Forex. W ten sposób pomijamy czynnik wpływu gospodarki amerykańskiej na kursy walut, jak w naszym przykładzie.

Większość transakcji na rynku Forex odbywa się za pomocą głównych lub dolarowych par walutowych. Pary krzyżowe charakteryzują się mniejszą zmiennością na rynku Forex. W związku z tym kursy krzyżowe nie są obliczane w odniesieniu do wzajemnych cen kupna/sprzedaży, jak ma to miejsce w przypadku głównych kursów. W przeciwnym razie rynek par walutowych mógłby stać się rynkiem spekulacyjnym, a każdy uczestnik mógłby przejąć nad nim pełną kontrolę. Tak więc, pomimo braku dolara w kwotowaniach kursu krzyżowego, to właśnie główne pary z dolarem amerykańskim są brane pod uwagę przy tworzeniu kwotowań kursów krzyżowych.

Jak obliczane są kursy krzyżowe? Istnieją trzy możliwe sposoby takich kursów, w zależności od tego, czy dolar amerykański jest walutą bazową, czy też jest kwotowany w głównych parach walutowych, którymi jesteśmy zainteresowani. Będziemy używać prostych reguł arytmetycznych, które służą do mnożenia i dzielenia ułamków. Jednocześnie nie powinniśmy traktować pary walutowej USD/JPY dosłownie jako ułamek. Rzeczywiście, jeśli przedstawimy jena w stosunku do dolara amerykańskiego jako ułamek zwykły, wówczas wartość kwotowania 104,78 (kwota japońskiego jena wymieniona na dolara amerykańskiego) można zapisać jako JPY/USD. Z praktycznego punktu widzenia ta para walutowa jest określana jako USD/JPY. Pierwszy rodzaj obliczeń jest stosowany w przypadku walut z bezpośrednimi kwotowaniami w stosunku do dolara amerykańskiego (czyli dolar amerykański jest walutą bazową w parze dla obu walut). Weźmy japoński jen i frank szwajcarski. Musimy wziąć pod uwagę notowania USD/JPY i USD/CHF w stosunku do dolara, wtedy możemy obliczyć kurs krzyżowy franka szwajcarskiego względem jena japońskiego za pomocą ilorazu:

CHF/JPY = USD/JPY : USD/CHF.

Oznacza to, że musisz podzielić USD/JPY przez USD/CHF. Na przykład, jeśli USD/JPY jest wart 104,78, a USD/CHF wynosi 1,0505, wówczas kurs krzyżowy franka szwajcarskiego do jena będzie równy 99,74 CHF/JPY w zaokrągleniu.

Drugi rodzaj obliczeń stosowany jest dla walut kwotowanych bezpośrednio i pośrednio w stosunku do dolara amerykańskiego (w tym przypadku dolar amerykański jest główną walutą w parze dla jednej waluty i walutą kwotowaną dla innej). Przyjrzyjmy się japońskiemu jenowi i dolarowi australijskiemu. Biorąc pod uwagę kwotowania USD/JPY i AUD/USD w stosunku do dolara amerykańskiego, możemy obliczyć kurs krzyżowy dolara australijskiego w stosunku do jena, stosując iloczyn.

AUD/JPY = AUD/USD * USD/JPY.

Musimy więc pomnożyć AUD /USD przez USD/JPY. Na przykład, jeśli USD/JPY jest wart 104,78, a AUD/USD wynosi 1,0564, wówczas kurs krzyżowy dolara australijskiego w stosunku do jena japońskiego wynosi 110,69 AUD/JPY.

Trzeci rodzaj obliczeń jest stosowany w przypadku odwrotnych kwotowań w stosunku do dolara amerykańskiego (co oznacza, że dolar jest kwotowany dla obu walut). Rzućmy okiem na parę walutową funta brytyjskiego i dolara australijskiego. Ponownie bierzemy pod uwagę kwotowania GBP/USD i AUD/USD względem dolara amerykańskiego, a następnie możemy obliczyć kurs krzyżowy funta brytyjskiego względem dolara australijskiego poprzez dzielenie:

GBP/AUD = GBP/USD : AUD/USD.

Oznacza to, że musimy podzielić GBP/USD przez AUD/USD. Na przykład GBP/USD wynosi 0,5028, a AUD/USD 1,0564, wtedy kurs krzyżowy GBP/AUD wynosi w zaokrągleniu 0,4760 GBP/AUD.

Należy zauważyć, że wyeliminowaliśmy z naszych obliczeń pojęcia ceny kupna i sprzedaży (bid i ask), aby uprościć wzory obliczeniowe. Ponadto, do tej pory korzystaliśmy tylko z aktualnych cen (spot). Jednak każde kwotowanie dolara ma dwie ceny, tak samo, jak kwotowanie kursu krzyżowego. Co powinniśmy zrobić z cenami kupna i sprzedaży (bid i ask)? Odpowiedzią na to pytanie jest zrozumienie logiki obliczeń kursów krzyżowych. Wróćmy do naszego przykładu z pierwszym rodzajem obliczeń, a mianowicie parą walutową CHF/JPY. Chcemy poznać wycenę pary walutowej CHF/JPY. Aby ustalić cenę sprzedaży (bid) franka szwajcarskiego w tym kwotowaniu (a cena bid, jak wiemy, zawsze odnosi się do waluty bazowej), musimy myśleć w następujący sposób. Ponieważ chcemy kupić franka szwajcarskiego, musimy najpierw kupić dolary amerykańskie za jeny japońskie, a następnie sprzedać je za franki szwajcarskie. Dlatego ważna jest dla nas cena sprzedaży (bid) USD/CHF. Ponadto potrzebujemy ceny zakupu (ask) USD/CHF. Tak więc cena sprzedaży (bid) franka szwajcarskiego w celu wymiany na jeny japońskie w parze walutowej CHF/JPY jest obliczana według następującego wzoru:

CHF/JPY (bid) = USD/JPY (bid) : USD/CHF (ask).

W ten sam sposób możemy wyprowadzić wzór na cenę sprzedaży franka szwajcarskiego względem jena japońskiego w parze krzyżowej CHF/JPY:

CHF/JPY(ask) = USD/JPY(ask) : USD/CHF(bid).

W przykładach z drugim i trzecim rodzajem obliczeń używamy tych samych wzorów:

AUD/JPY(bid) = AUD/USD(bid) * USD/JPY(bid),
AUD/JPY(ask) = AUD/USD(ask) * USD/JPY(ask),
GBP/AUD(bid) = GBP/USD(bid) : AUD/USD(ask),
GBP/AUD(ask) = GBP/USD(ask) : AUD/USD(bid).

Z reguły dealerzy nie stosują tych formuł, ponieważ są one skomplikowane. Istnieje łatwiejszy sposób obliczania ceny kupna i sprzedaży par krzyżowych. Bierzemy średnią cenę bid i ask dla każdego z kwotowań dolara. Następnie korzystając ze wzorów cen aktualnych (spot), możemy obliczyć bieżącą wartość kwotowania kursu krzyżowego. Ta ostateczna wartość jest obliczeniem "quasi", w którym należy również wziąć pod uwagę spread w wysokosci kilku pipsów. Są to sposoby obliczania ceny sprzedaży/kupna dla kwotowań kursów krzyżowych.
Spójrzmy na przykład pary walutowej CHF/JPY. Załóżmy, że kursy sprzedaży/zakupu tych walut to USD/CHF – 1,0502/08, A USD/JPY – 104,74/82. W ten sposób obliczamy średnie wartości:

USD/CHF(spread) = (1.0502 + 1.0508)/2 = 1,0505,
USD/JPY(spread) = (104.74 + 104.82)/2 = 104,78.

Te wartości są używane we wzorach kalkulacyjnych kwotowań dla kursów krzyżowych z aktualnymi cenami (spot). Ostateczna średnia cena kursu krzyżowego CHF/JPY wynosi 99,74, należy ją skorygować o 5 punktów w obu kierunkach. W ten sposób utworzymy ceny bid i ask pary krzyżowej CHF/JPY: 99,69/79.

Należy pamiętać, że ten uproszczony sposób obliczania może powodować problemy. Ponieważ traderzy zarabiają na rynku Forex poprzez transakcje, spread powinien być dość duży, aby uniknąć strat w transakcji odwrotnej z inną walutą w tej parze. Jest to szczególnie ważne w przypadku rynków o niskiej płynności dla egzotycznych par walutowych. Podsumowując ten rozdział, należy zauważyć, że analiza i prognozowanie kursów krzyżowych nie różni się od analizy i prognozowania głównych par walutowych z udziałem dolara amerykańskiego, to znaczy stosowane są te same narzędzia.Proszę wypełnić poniższy formularz:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""