Support service
×

Broker

Broker to profesjonalny uczestnik rynku, który przeprowadza transakcje na określonym zestawie instrumentów w imieniu i na koszt klienta lub we własnym imieniu i na koszt klienta na podstawie podpisanych z klientem umów przewidujących zapłatę.

Broker to osoba fizyczna lub prawna uprawniona do wykonywania operacji na rynku papierów wartościowych w imieniu klientów. Dzielą się na brokerów pobierających najwyższe prowizje i świadczących pełen zakres usług (full service brokers), w tym udział w IPO, dostarczanie raportów firmowych itp., brokerzy z ograniczonym zakresem usług (discount brokers lub po prostu discounters) pobierających przeciętne prowizje, ale też nieświadczących niektórych usług (np. udzielanie rekomendacji dotyczących kupna/sprzedaży określonych rodzajów papierów wartościowych) oraz deep discount brokers, którzy w zasadzie realizują zlecenia tylko tych klientów, którzy nie potrzebują dodatkowych usług.


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""