Support service
×

Operacje arbitrażowe

Są to transakcje pomiędzy firmą a klientem dotyczące kupna lub sprzedaży kontraktu walutowego lub kontraktu CFD, które obejmują wykonanie co najmniej dwóch przeciwstawnych transakcji kupna i sprzedaży kontraktu o tej samej wielkości.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""