Support service
×

Kurs krzyżowy

Kursy krzyżowe są często stosowane w operacjach na rynku światowym. Co to jest?

Kurs krzyżowy to stosunek dwóch walut, który wynika z ich kursu w stosunku do kursu trzeciej waluty. W operacjach na rynku światowym z reguły stosuje się kursy krzyżowe, gdzie trzecią walutą jest dolar amerykański, ponieważ dolar amerykański jest nie tylko główną walutą rezerwową, ale także walutą transakcyjną w większości transakcji walutowych.

Przykład: CHF/JPY, GBP/CHF, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY

Kursy krzyżowe GBP/JPY, GBP/CHF, EUR/CHF, EUR/JPY są obliczane przez pomnożenie:
GBP/JPY = GBP/USD x USD/JPY;
GBP/CHF = GBP/USD x USD/CHF;
EUR/CHF = EUR/USD x USD/CHF;
EUR/JPY = EUR/USD x USD/JPY.
Przykład: jeśli kurs EUR/USD = 1.0100, a kurs USD/JPY = 123.50, to kurs EUR/JPY będzie odpowiadał 1.0100 x 123.50 = 124.73

Kursy krzyżowe EUR/GBP, CHF/JPY są obliczane przez dzielenie:
EUR/GBP = EUR/USD / GBP/USD;
CHF/JPY = USD/CHF / USD/JPY.

Przykład: jeśli kurs EUR/USD = 1,0100 a kurs GBP/USD = 1,5720, to kurs EUR/GBP będzie odpowiadał 1,0100 / 1,5720 = 0,6425

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""