Support service
×

Siła wyższa

Siła wyższa to zdarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec. Z reguły są to klęski żywiołowe; wojny; akt terroryzmu; działania władz rządowych, ustawodawczych i wykonawczych; ataki hakerów i inne nielegalne działania powodujące zakłócenia w pracy serwera.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""