Support service
×

Fraktal

Fraktal (łac. fractus - ułamkowy) to termin oznaczający figurę geometryczną, która ma właściwość samopodobieństwa, to znaczy składa się z kilku części, z których każda jest podobna do całej figury jako całości. W szerszym sensie fraktale rozumiane są jako zbiory punktów w przestrzeni euklidesowej, które mają ułamkowy wymiar metryczny (w sensie Minkowskiego lub Hausdorffa) lub wymiar metryczny ściśle większy niż wymiar topologiczny.

Należy zauważyć, że słowo „fraktal” nie jest terminem matematycznym i nie ma ogólnie przyjętej ścisłej definicji matematycznej. Może być używany, gdy dana figura ma którąkolwiek z wymienionych poniżej właściwości.

* Ma nietrywialną strukturę we wszystkich skalach. Jest to w przeciwieństwie do regularnych kształtów (takich jak koło, elipsa, wykres funkcji gładkiej): jeśli weźmiemy pod uwagę mały fragment regularnego kształtu w bardzo dużej skali, będzie on wyglądał jak fragment prostej. W przypadku fraktala zwiększenie skali nie prowadzi do uproszczenia struktury, we wszystkich skalach zobaczymy równie złożony obraz.

* Jest samopodobny lub prawie samopodobny.

* Ma ułamkowy wymiar metryczny lub wymiar metryczny, który jest wyższy od wymiaru topologicznego.

* Może zostać zbudowany przy użyciu procedury rekurencyjnej.

Wiele obiektów przyrody ma właściwości fraktalne, takie jak wybrzeża, chmury, korony drzew, układ krwionośny czy układ oddechowy człowieka lub zwierząt.

Fraktale, zwłaszcza na płaszczyźnie, są popularne dzięki połączeniu piękna z prostotą budowy za pomocą komputera.

Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""