Support service
×

Kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe (Futures Contract)
Umowa kupna lub sprzedaży określonej ilości określonego produktu w określonym terminie po uzgodnionej cenie.

Czym jest kontrakt terminowy?

Kontrakt terminowy to zobowiązanie do kupna lub sprzedaży towaru w określonym czasie w przyszłości po cenie ustalonej dzisiaj.

* Same umowy są wymienne. Oznacza to, że są znormalizowane pod względem towarów, czasu i miejsca dostawy.

* Słowo „towar” ma bardzo szeroką definicję i obejmuje instrumenty finansowe oraz notowania giełdowe.

* Kontrakty są przedmiotem obrotu na zorganizowanej i regulowanej giełdzie kontraktów terminowych, dzięki czemu kupujący i sprzedający mogą łatwo się znaleźć.

Uwaga: Kontrakt terminowy jest obowiązkiem (a nie prawem, jak w przypadku opcji), który musi zostać spełniony. W większości przypadków jest on realizowany poprzez transakcję odwrotną, w wyniku której sprzedający wychodzi z pozycji (sprzedany, jeśli został kupiony; kupiony, jeśli został sprzedany). Ale w wąskim sensie, sprzedający może utrzymać pozycję do dnia dostawy, kiedy jest realizowana przez giełdę, na której notowany jest dany towar, lub za gotówkę.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""