Support service
×

Hedging

Hedging to zabezpieczenie przed zmianami cen poprzez zajęcie przeciwnej pozycji na rynku równoległym.

Hedging:

- umożliwia zabezpieczenie się przed ewentualnymi stratami do czasu likwidacji transakcji na okres;

- zapewnia zwiększoną elastyczność i efektywność operacji handlowych;

- zapewnia obniżenie kosztów finansowania obrotu towarami rzeczywistymi;

- pozwala na zmniejszenie ryzyka stron: straty wynikające ze zmian cen towarów są kompensowane zyskami na kontraktach terminowych.

Z reguły straty maleją albo po osiągnięciu poziomu stop loss, albo po tym jak cena odwróci się i pójdzie w pożądanym przez nas kierunku. Te opcje są dobrze znane wszystkim i nie powinny być brane pod uwagę. Prawda jest taka, że ​​ci, którzy nie stosują MM (Money Management), przeceniają siebie, ale ci, którzy nie stosują MM, zawsze atakują, ale nie potrafią się bronić!

Hedging na rynku Forex jest obowiązkowym elementem zabezpieczenia przed ryzykiem i monitorowania pozycji w celu czerpania z nich zysku. Prosty przykład: otworzyłeś pozycję sprzedaży na podstawie wskaźnika MACD na instrumencie EUR/USD. Wtedy zarobiłeś trzy razy z rzędu, ale cena wzrosła i ponosisz straty dłużej niż jeden dzień. W tej sytuacji powinniśmy użyć hedgingu. Ale jak to zrobić poprawnie? Pomoże nam w tym matematyka i analiza.

Dobrze znana metoda pod nazwą blokowanie (locking) pozycji za pomocą tego samego instrumentu jest co najmniej nieskuteczne, a co najwyżej jest oszukiwaniem samego siebie. Lock zawsze ma ujemny swap, ponieważ swap dodatni dla pary jest mniejszy niż ujemny. Tak więc działanie to w swej istocie niewiele różni się od odwrócenia pozycji w nadziei na kontynuację ruchu i pełny powrót do pierwszej pozycji.

Powodem wszelkich strat jest nieprzewidywalne zachowanie waluty (mówimy o rynku walutowym). Chodzi o walucie, a nie o parze walutowej! Jeśli na wykresie widać, że przyczyną strat na pozycji sprzedaży pary EUR/USD jest właśnie spadek dolara, to całkiem możliwe jest zarabianie na tej sytuacji poprzez przeniesienie aktywa na inną parę walutową bez udziału dolara amerykańskiego. Aby wykonać tę czynność, należy spełnić następujące wymagania:

1) wybrana para lub pary powinny być dobrze skorelowane z parą EUR/USD;

2) ten instrument powinien być bardziej zmienny niż pierwszy, aby zysk przewyższał straty;

3) powinieneś otworzyć pozycję przeciwną na dolarze amerykańskim.

Może to być ważne, ponieważ lot EUR/USD nie jest równy lotowi GBP/USD. Istnieje różnica w cenie za pkt (na przykład dla USD/JPY) oraz w zmienności konkretnej pary. Te czynniki muszą być brane pod uwagę, aby skutecznie przenieść pozycję na inną parę. W przeciwnym razie doprowadzi to do powstania większej rozbieżności. Początkowy bilans jest dla nas bardziej ważny niż przewaga pod względem wzrostu zysków w stosunku do strat. Kolejnym celem jest osiągnięcie efektu huśtawki po zakończeniu rajdu, przynosząc straty na parze EUR/USD i przewyższając zyski na parze GBP/USD. Po mocnym ruchu rozpoczyna się okres konsolidacji, a w pewnym momencie na pierwszej parze nastąpi zmniejszenie strat. W tym momencie masz bardzo dużą szansę na wyjście z pozycji z zyskiem, a jeśli całkowita wartość punktów swapowych jest dodatnia, co również jest ważne, zapewni Ci to dodatkowe wsparcie. W rzeczywistości za pomocą tej metody możesz przelać zainwestowane środki na parę EUR/GBP. Podaliśmy prosty przykład z dwiema parami walutowymi, jednak istnieją również bardziej złożone kombinacje z wykorzystaniem dodatkowych par walutowych, które są bardziej pożądane ze względu na możliwość osiągnięcia lepszych wyników w rezultacie zamknięciu portfela.

Do określenia stopnia korelacji często wykorzystywany jest algorytm oparty na zaimplementowanym na platformie handlowej MT4 wzorze obliczenia współczynnika korelacji liniowej wraz ze wskaźnikiem, który znajdziesz w załączniku. Chciałbym również zaznaczyć, że metody hedgingu są dość zróżnicowane. Rzeczywiście, nawet w tym przykładzie można by używać par bez wspólnych walut, ale różnica między zyskiem a stratą może być znacznie wyższa. Najważniejszym w hedgingu jest osiągnięcie pożądanego bilansu poprzez dywersyfikację swoich funduszy.

Rodzaje hedgingu.

Hedging klasyczny (czysty).

Hedging poprzez zajmowanie przeciwnych pozycji na rynku. Pierwszy rodzaj hedgingu stosowany przez handlowców rolnych w Chicago (USA).

Całkowity i częściowy hedging.

Całkowity hedging ma miejsce wówczas, gdy dąży się do zabezpieczenia wszystkich ryzykownych transakcji. Ten rodzaj hedgingu całkowicie eliminuje ewentualne straty związane z ryzykiem cenowym. Częściowy hedging zabezpiecza tylko część faktycznej transakcji.

Hedging antycypacyjny.

Hedging antycypacyjny polega na kupowaniu lub sprzedawaniu na długo przed zawarciem transakcji na rynku towarów rzeczywistych. W okresie pomiędzy zawarciem transakcji na rynku instrumentów pochodnych a zawarciem transakcji na rynku towarów rzeczywistych kontrakt terminowy służy jako substytut rzeczywistej umowy o dostawę towaru. Hedging antycypacyjny można również zastosować poprzez kupno lub sprzedaż towaru pilnej potrzeby i jego późniejsze kupno lub sprzedaż za pośrednictwem giełdy. Ten rodzaj hedgingu jest najczęściej spotykany na rynku akcji.

Selektywny hedging.

Selektywny hedging charakteryzuje się tym, że transakcje na rynku terminowym i na rynku towarów rzeczywistych różnią się wielkością i czasem zawarcia.

Hedging krzyżowy.

Hedging krzyżowy charakteryzuje się tym, że na rynku kontraktów terminowych wykonywana jest operacja na kontrakcie na inny instrument finansowy, a nie na aktywa bazowe rynku towarów rzeczywistych. Na przykład na rynku rzeczywistym operacja jest wykonywana na akcjach, a na rynku terminowym na kontraktach terminowych na indeks giełdowy.

Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""