Support service
×

Płynność

Płynność to stan rynku lub danego papieru wartościowego, wyrażający się tym, że jego sprzedaż lub zakup może być dokonany przez inwestora szybko i bez znaczących strat cenowych. W sektorze bankowym termin ten określa zdolność banku do dokonywania bieżących płatności i regulowania zobowiązań za pomocą gotówki.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""