Support service
×

Płynność

Płynność to stan rynku lub danego papieru wartościowego, wyrażający się tym, że jego sprzedaż lub zakup może być dokonany przez inwestora szybko i bez znaczących strat cenowych. W sektorze bankowym termin ten określa zdolność banku do dokonywania bieżących płatności i regulowania zobowiązań za pomocą gotówki.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""