Support service
×

Plik dziennika klienta

Plik dziennika klienta to plik utworzony przez platformę handlową, który z dokładnością do sekundy rejestruje wszystkie żądania i zlecenia przesłane przez klienta do dealera.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""