Support service
×

Margin call

Margin call (wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego) to wymóg brokera, zgodnie z którym klient musi zdeponować dodatkowe środki lub papiery wartościowe, aby dokonać transakcji typu „krótka sprzedaż” lub „zakup z dźwignią” z wykorzystaniem kredytu maklerskiego, która doprowadziła do bieżących strat. Z reguły w takich sytuacjach klient jest zobowiązany do dostarczenia dodatkowego zabezpieczenia w ciągu jednego dnia i jest on odpowiedzialny za wszystkie potencjalne straty brokera.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""