Support service
×

Notowanie (kwotowanie) nierynkowe

Notowanie nierynkowe to notowanie (poziom cen) w obrębie luki cenowej; kilka bliskich zmian cenowych, które tworzą lukę cenową: powstanie notowań z powodu szumu cenowego, a także poziom cen, który powstał bez żadnych wskaźników makroekonomicznych, które mają znaczący wpływ na kurs instrumentu.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""