Support service
×

Normalne warunki rynkowe

Normalne warunki rynkowe to stan rynku, który spełnia każdy z następujących warunków: brak znaczących przerw w dostarczeniu notowań w platformie handlowej; brak szybkiej dynamiki cen; brak znaczących luk cenowych.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""