Support service
×

Oczywisty błąd

Oczywisty błąd to otwarcie/zamknięcie pozycji klienta lub realizacja jego zlecenia przez dealera po cenie znacząco odbiegającej od ceny danego instrumentu w strumieniu notowań w momencie tej czynności, lub innego działania, lub zaniechania dealera związane z oczywiście błędnym określeniem poziomu cen na rynku w określonym momencie.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""