Support service
×

Otwarta pozycja

Otwarta pozycja jest wynikiem pierwszej części pełnej zakończonej transakcji. W wyniku otwarcia pozycji klient ma obowiązek: zawrzeć przeciwną transakcję o tym samym wolumenie; utrzymywać środki na poziomie co najmniej 10% wymaganego depozytu zabezpieczającego.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""