Support service
×

Notowanie (kwotowanie)

Termin „kwotować” pochodzi od francuskiego czasownika „coter” - oznaczać/numerować.

Notowanie (kwotowanie) to wartość jednostki jednej waluty wyrażona w jednostkach innej waluty.

Na przykład kurs EUR/USD wynosi 1,2750. Oznacza to, że euro w tym przypadku jest warte 1,2750 USD. Jednocześnie waluta, która jest sprzedawana lub kupowana, jest walutą bazową. Waluta kwotowana to waluta, w której wyrażona jest cena waluty bazowej.

Zatem w parze EUR/USD walutą bazową jest euro, a kwotowaną lub przeciwną jest dolar. Waluta bazowa jest zawsze pierwszą walutą w parze walutowej. Wszystkie transakcje przeprowadzane są w walucie bazowej. Euro (EUR) zawsze występuje jako waluta bazowa. Funt brytyjski (GBP) jest również walutą bazową we wszystkich parach walutowych, z wyjątkiem euro. Jen japoński (JPY) może występować tylko jako waluta kwotowana.

Notowania (kwotowania) mogą być bezpośrednie i pośrednie. Kwotowanie bezpośrednie wyraża ilość jednostek waluty zagranicznej, jaką można nabyć za jedną jednostkę waluty krajowej: USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD itp.

Kwotowanie pośrednie wyraża ilość jednostek waluty krajowej potrzebnej do kupna jednej jednostki waluty zagranicznej: EUR/USD, GBP / USD, AUD / USD itd. Notowanie (kwotowanie) zawiera dwie wartości.

Przykład: notowanie pary EUR/USD wynosi 1,2750-1,2750. Na pierwszym miejscu jest cena sprzedaży waluty bazowej (Bid). Odpowiednio druga wartość Ask lub Offer to cena zakupu waluty bazowej za kwotowaną. Różnica między tymi kursami nazywana jest spreadem. Wielkość spreadu zależy od danej pary walutowej, kwoty transakcji oraz stanu rynku.

Notowania (kwotowania) odzwierciedlają sytuację na rynku, stosunek podaży do popytu.

Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""