Support service
×

Scalping

Scalping to metoda różnicowa przeznaczona do uzyskania zysków z niewielkich zmian cen. Może być stosowany na każdym rynku, ale jest szczególnie skuteczny na rynku Forex, jako najbardziej płynnym i dynamicznym rynku.

Scalping to technologia handlowa, która obejmuje wielokrotne (częste) dokonywanie transakcji mających na celu uzyskanie dużej liczby małych zysków. Orientuje się na monotonnych obszarach trendu (kiedy pierwsza pochodna funkcji trendu nie zmienia swojego znaku), a nie na krótkich przedziałach czasowych, jak wielu uważa. Przedział czasowy w tym przypadku zależy od tego, co trader uważa za monotonny obszar. Ale monotonia nie zależy od zmienności (dynamiki), ponieważ jest determinowana jedynie preferencjami uczestników rynku. Dlatego możliwe jest skalpowanie zysków w ciągu 3-5 sekund, jak również w ciągu 3-5 minut, a nawet dłużej.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""