Support service
×

Stop out

Stop out to stan konta handlowego, zgodnie z którym serwer handlowy generuje zlecenie wymuszonego zamknięcia pozycji. Stop out może nastąpić, gdy wartość wskaźnika „Poziom” wynosi 10% lub mniej.

Warunki wystąpienia Stop out zostały szerzej opisane w Umowie Oferty Publicznej, pkt. 3.15.

3.15. Wymuszone zamykanie pozycji.

3.15.2.
Spółka ma prawo przymusowo zamknąć otwarte pozycje Klienta bez uprzedniego powiadomienia, jeśli obecny stan konta handlowego (equity) wynosi mniej niż 10% niezbędnego depozytu zabezpieczającego w celu utrzymania otwartych pozycji.

3.15.3. Obecny stan konta jest kontrolowany przez serwer, który, jeśli spełnione są warunki poprzedniego punktu niniejszej Umowy, generuje polecenie wymuszonego zamknięcia pozycji (stop out). Stop out jest wykonywany po bieżącej cenie rynkowej w ogólnej kolejce ze zleceniami Klientów. Przymusowemu zamknięciu pozycji towarzyszy odpowiedni wpis w pliku dziennika serwera z komentarzem „stop out”.


Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""