Support service
×

Histogram rozkładu cen według częstotliwości i wolumenuRys. 1. Histogram rozkładu cen na rynku według częstotliwości i wolumenu.


Skuteczne może okazać się stosowanie wspólnych wykresów cen w połączeniu ze słupkowymi wykresami rozkładu cen według częstotliwości i wolumenu. Każda jednostka tego wykresu odpowiada własnemu przedziałowi cenowemu.
 
Wysokość jednostki jest proporcjonalna do liczby dni, w których dokonywano transakcji po cenach z tego przedziału. Wysokość jednostki na wykresie słupkowym rozkładu cen według wolumenów jest proporcjonalna do zsumowanego wolumenu transakcji zawartych po cenach z danego przedziału. Rysunek 1 przedstawia połączenie wykresów cen i wolumenu z wykresem słupkowym rozkładu cen według częstotliwości i wolumenu.
 
Technika profilu rynkowego autorstwa Steidlmayera
 
Technikę P. Steidlmayera można wyjaśnić w następujący sposób. Każdemu 30-minutowemu okresowi odpowiada własna litera. Kiedy pewien poziom ceny, któremu odpowiada jego własna litera na wykresie, zostanie osiągnięty w okresie tych 30 minut, do tej linii dodawana jest litera. Najdłuższa linia przedstawia przedział cen, który występował najczęściej w ciągu dnia handlowego.
 
Podczas kreślenia wykresu należy ustawić następujące parametry: określony czas np. pół godziny, godzina, 15 minut lub 5 minut; odstęp między znaczącymi poziomami cen; otwarcie, lub bilans, poziom i długość analizowanego okresu.Rys. 2. Profil rynku.

Wraz ze zmianą cen ekran wypełnia coraz więcej liter, tworząc wyraźny rysunek na histogramie. Kiedy ceny podążają za trendem, profil się rozciąga.

Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""