Support service
×

Wykresy Cena-Wolumen

Ten wykres przedstawia zygzakowatą linię, której każdy szczyt odpowiada cenom i wolumenom operacji wykonanych w odpowiednim dniu we współrzędnych Cena-Wolumen. Szczyty najbliższych dni łączy linia. Aby śledzić sekwencję dni, odcinki są zaznaczane różnymi kolorami, albo numerowane są szczyty. Na zdjęciu szczyt odpowiadający 1. dniu w sekwencji jest oznaczony literą S, a szczyt odpowiadający ostatniemu dniu jest oznaczony literą E.Rys. 1. Wykres Cena-Wolumen.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""