Support service
×

Wykresy Renko

Nazwa tego wykresu pochodzi od japońskiego słowa „renga”, które oznacza „cegłę”. Wykres Renko to synteza świec i linii wykresów Point & Figure. Należy ustawić wartość bazową dla wykresu odpowiadającą rozmiarowi bloku (wysokości cegły). Rysujemy to w następujący sposób: jeśli cena przesunie się wyżej na taką odległość od najwyższego poziomu ostatniej cegły, w której znajduje się n bazowych wartości, rysujemy n białych cegieł. Jeśli cena przesunie się w dół na taką odległość od najniższego poziomu ostatniej cegły, w której znajduje się n bazowych wartości, rysujemy łańcuch czarnych cegieł.
 
Poniżej przedstawiono dzienny wykres cen i odpowiadający mu wykres Renko (podstawa = 5). Znaczniki na wykresie cen pokazują momenty formowania się łańcucha z cegieł na wykresie Renko (liczby obok nich oznaczają ilość cegieł w łańcuchu).Rys. 1. Wykres Renko.
 
Sygnał jest generowany, gdy seria cegieł jednego koloru zostaje zmieniona na łańcuch cegieł innego koloru: z białego na czarny oznacza sprzedaż, z czarnego na biały oznacza zakup.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""