Support service
×

Formacje kontynuacji trendu

W analizie technicznej istnieje możliwość obserwacji graficznych figur potwierdzających aktualny trend. Nazywane są formacjami kontynuacji trendu. Przedstawiają one relatywnie krótki okres konsolidacji rynku, po którym następuje przebicie tych formacji w kierunku poprzedniego trendu.

Najważniejsze formacje to:

Flagi

Flaga zawiera informacje o kierunku ruchu ceny i jego celu. Formacja ta przedstawia krótki okres konsolidacji w granicach stabilnego lub stromego trendu wzrostowego. Formacja jest ograniczona liniami wsparcia i oporu, które są równoległe lub się zbiegają, tworząc figurę podobną do flagi (równoległoboku), nachyloną z reguły przeciwnie do aktualnego kierunku trendu lub położoną poziomo. Stroma linia poprzedniego trendu przypomina maszt flagowy.

Proporczyki

Proporczyki są podobne do flag, dlatego też można je poddać podobnej analizie. Jedyna różnica między tymi formacjami polega na tym, że linie wsparcia i oporu się zbiegają, tworząc proporczyk. Jeśli poprzedni trend był wzrostowy, formacja nazywana jest proporczykiem byczym.

Trójkąty

Trójkąty można postrzegać jako flagi bez masztów.

Rozróżnia się cztery rodzaje trójkątów:

Symetryczne

Zwyżkujące

Zniżkujące

Rozszerzające się

Symetryczny trójkąt jest tworzony przez symetrycznie zbieżne linie wsparcia i oporu, przeprowadzone przynajmniej przez cztery punkty. Symetryczna zbieżność tych linii odzwierciedla istniejącą równowagę rynkową między popytem a podażą. W konsekwencji przebicie może nastąpić w dowolnym kierunku. Ale jeśli istnieje byczy symetryczny trójkąt, kierunek przebicia będzie taki sam jak w poprzednim trendzie, co udowadnia, że trójkąt jest formacją kontynuacji trendu.

Rozszerzający się trójkąt lub megafon to odwrócony obraz dowolnego wcześniej omówionego trójkąta, w którym do linii wcześniejszego trendu przylega kąt trójkąta, a nie jego podstawa. Wolumen rośnie proporcjonalnie do powstania rozszerzającego się trójkąta.

Kliny

Klin jest ściśle powiązany z formacjami trójkąta i proporczyka. Mają podobny kształt i czas powstania, ale z punktu widzenia kształtu i analizy klin bardziej przypomina proporczyk bez masztu. Zwykle przebija się w kierunku przeciwnym do jego nachylenia, ale zbiega się z kierunkiem poprzedniego trendu. W zależności od trendu klin może być byczy lub niedźwiedzi. Klin na wykresie świadczy o kontynuacji trendu. Ta formacja nie określa ceny.

Prostokąty

Prostokąt przedstawia okres konsolidacji rynku. Po przebiciu waluta prawdopodobnie będzie kontynuowała poprzedni trend. Jednak jego zakłócenie może doprowadzić do przejścia od kontynuacji trendu do odwrócenia.

Formację tę można łatwo odróżnić i można ją uznać za niewielki trend boczny. Kiedy formuje się wzdłuż trendu wzrostowego, a cena przebija się przez nią w górę, prostokąt nazywa się byczym.

Celem ceny jest poziom, który znajduje się pomiędzy punktem przebicia a szczytem trójkąta. Ruch cenowy jest ograniczony wyraźnymi poziomymi liniami wsparcia i oporu. W okresie konsolidacji przebita może zostać dowolna strona trójkąta. Jeśli konsolidacja pojawia się wraz z trendem spadkowym lub jest kontynuowana po przebiciu, trójkąt nazywa się niedźwiedzim.


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""