Support service
×

Koperty średnich kroczących

Najprostsze średnie kroczące można przekształcić w nowe narzędzie - koperty średnich kroczących. To narzędzie, podobnie jak [[Wstęgi Bollingera|Wstęgi Bollingera]], służy do określania granic aktualnego ruchu cenowego.

Wzór.

Wskaźnik składa się z trzech linii:

Górna wstęga koperty:

Górna Wstęga Średniej Kroczącej = Średnia krocząca + (K/100) x Średnia Krocząca

Gdzie K jest procentem ceny, o jaki wzrosła średnia krocząca

Dolna wstęga koperty:

Górna Wstęga Średniej Kroczącej = Średnia Krocząca - (N/100) x Średnia Krocząca

Gdzie N jest procentem ceny, o jaki spadła średnia krocząca

Opis:

Koperty średnich kroczących składają się z dwóch średnich kroczących (które można uznać za proste, wykładnicze lub inne), jednej przesuniętej w górę, a drugiej w dół o określony procent (nazywany współczynnikiem koperty).

Czasami rysowana jest również trzecia linia - środkowa krocząca, od której następuje przesunięcie.

Na przykład 2-procentowa koperta średnich kroczących będzie wyglądać jak 2 linie, pierwsza średnia krocząca jest przesunięta w górę o 2%, druga o 2% w dół. Uważa się, że koperta określa granice (górną i dolną) normalnej fluktuacji ceny pary walutowej. Zasada stosowania wstęg średnich kroczących jest następująca: po pewnych wahaniach cena zawsze wraca do swojego głównego trendu (do środkowej średniej kroczącej). Wynika to z faktu, że im bardziej cena odbiega od głównego trendu, tym więcej traderów osiąga zyski, stabilizując cenę. Im większa zmienność analizowanego rynku, tym więcej granic wstęgi trzeba wybierać.

Używanie kopert średnich kroczących.

Istnieje kilka metod używania kopert:

Po starannym doborze współczynnika odchylenia górna linia jest używana jako linia oporu, a dolna jako linia wsparcia. Odpowiednia taktyka polega na sprzedawaniu na górnej linii i kupowaniu na dolnej.

Używanie przebić wstęgi jako identyfikatorów rozwoju ruchu. Czasami, gdy używamy sygnałów taktyki przekraczania ceny przez własną średnią kroczącą, Koperty Średnich Kroczących są używane jako filtr. Tak więc zakup jest dokonywany wtedy, gdy cena waluty najpierw przekroczyła swoją średnią kroczącą w górę, a następnie górną wstęgę koperty. Sprzedawanie w odwrotnym przypadku: kiedy cena najpierw przekroczyła średnią kroczącą od góry do dołu, a następnie dolną granicę koperty. Ta taktyka znacznie zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów (ponieważ trader nie wchodzi na rynek w kanale bocznym, gdy cena znajduje się w kopercie), jednak w przypadku prawdziwego trendu prawidłowy sygnał powstaje później, a trader traci część ruchu trendowego (równego lub większego niż współczynnik koperty). Ta taktyka jest dobrze opisana w książce Charlesa Le Beau, Davida W Lucasa „Techniczny przewodnik dla inwestorów po komputerowej analizie kontraktów terminowych”.

Podobnie jak w przypadku wyznaczania parametrów zwykłej średniej kroczącej, trader, korzystając z koperty, staje przed dylematem: albo dostawać więcej fałszywych nieopłacalnych wejść, albo pominąć część trendu.

Pierwsza taktyka jest używana głównie do handlu krótkoterminowego, druga - do handlu średnio- i długoterminowego.

Wady:

Jak każdy wskaźnik, który jest oparty na średnich kroczących, koperty średniej kroczącej są opóźnione. Koperty średnich kroczących nie są w stanie dostosować się do aktualnej zmienności rynku tak, jak wstęgi Bollingera.

 
 
 
 

Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""