Support service
×

Wykładnicza średnia krocząca

Jednym z rodzajów [[Średnie kroczące (Moving averages)|średniej kroczącej]] jest wykładnicza średnia krocząca (EMA). Można ją rozumieć jako ważoną średnią kroczącą, w której wagi maleją w sposób wykładniczy wraz z oddaleniem okresu handlowego od bieżącego. Ten rozkład pozwala skupić się na aktualnych cenach podczas analizy i nie przegapić ważnych sygnałów handlowych. Wykładnicza średnia krocząca zmniejsza opóźnienie, nadając większą wagę ostatnim cenom w porównaniu z cenami bardziej odległymi. Pozwala to znacznie szybciej reagować na bieżące zmiany cen w porównaniu z prostą średnią kroczącą. Waga ceny zależy od okresu średniej kroczącej. Im krótszy okres wykładniczej średniej kroczącej, tym większa waga zostanie przypisana ostatniej cenie. Na przykład, 10-okresowa wykładnicza średnia krocząca daje ostatniej cenie wagę 18,18%, podczas gdy 20-okresowa waży 9,25%. Jednak obliczenie wykładniczej średniej kroczącej jest znacznie trudniejsze niż obliczenie zwykłej średniej kroczącej.

Matematyczny wzór do obliczania wykładniczej średniej kroczącej jest rekurencyjny i, gdy współczynnik wygładzania jest równy n, wygląda następujący:

EMA (n) = k * P(n) + (1-k) * EMA (n-1),

gdzie P(n) jest ceną zamknięcia bieżącego okresu handlowego, EMA(n-1) jest wartością wykładniczej średniej kroczącej obliczonej dla poprzedniego okresu handlowego, a k jest współczynnikiem korygującym. Jako wartość początkową EMA (1) przyjmuje się cenę z pierwszego branego pod uwagę okresu handlowego, czyli P(1). Im większa wartość współczynnika korygującego k, tym krzywa wykładniczej średniej kroczącej jest bliżej wykresu, ponieważ większą wagę przywiązuje się do cen bieżących. Odwrotna sytuacja jest również prawdą: w przypadku małych wartości współczynnika korygującego k większą wagę przywiązuje się do przeszłych okresów handlowych. W zależności od platformy handlowej stosowane są różne wartości współczynników. W praktyce często używana jest wartość 2/3.

Wykładnicze krzywej średniej kroczącej są interpretowane w taki sam sposób, jak proste krzywe średniej kroczącej w analizie technicznej rynku Forex. Dają podobne sygnały wejścia i wyjścia z rynku. W trakcie analizy powinieneś wiedzieć, jaka wartość współczynnika korygującego jest używana przez platformę handlową. Krzywe wykładniczej średniej kroczącej szybciej reagują na zmiany cen, gdy wartość takiego współczynnika jest wyższa, ponieważ nadają większą wagę bieżącemu okresowi handlowemu. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku nieprzewidzianych gwałtownych zmian rynkowych w momencie publikacji wiadomości gospodarczych lub interwencji dużych uczestników rynku Forex.

Wykładnicze krzywe średniej kroczącej są często używane w handlu krótkoterminowym, ponieważ pozwalają uchwycić szybkie zmiany cen na rynku walutowym. Dla porównania, proste krzywe średniej kroczącej są używane w handlu długoterminowym, ponieważ dobrze pokazują długoterminowe trendy. Dlatego wybór wskaźnika technicznego zależy od taktyki handlowej stosowanej przez tradera w danym momencie.


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""