Support service
×

Wsparcie, opór i rodzaje trendów

Pierwszym celem rynków finansowych i analizy technicznej Forex jest wyznaczenie trendu na wykresie. W Teorii Dowa wyróżniono trzy rodzaje trendów: długoterminowy, średnioterminowy i krótkoterminowy. Rodzaj trendu zależy od skali analizowanego wykresu. Jeśli przeanalizujemy wykres miesięczny i znajdziemy trend, wówczas nazywamy go trendem długoterminowym. Analizując wykres tygodniowy lub dzienny, możemy zobaczyć trend średniookresowy, a trend krótkoterminowy możemy rozpoznać na wykresie godzinowym i minutowym.

Każdy trend, niezależnie od jego rodzaju, może być trendem wzrostowym (wzrostowy, rosnący, zwyżkowy, byczy) lub spadkowym (malejący, zniżkowy). Poza tym na rynku można zaobserwować brak trendu (trend boczny, sideways), gdy siły niedźwiedzia i byka są równe w określonym przedziale czasowym, a cena ani nie rośnie, ani nie spada.

Cena waluty na rynku Forex stale się zmienia, powodując wahania falowe. Na takim wykresie wahań falowych zawsze możesz wyznaczyć lokalne minimum i maksimum. Wartość ceny w momencie lokalnego minimum określa poziomą linię zwaną poziomem wsparcia (support level). Wartość ceny w momencie lokalnego maksimum określa poziomą linię zwaną poziomem oporu (resistance level).

Poziomy wsparcia i oporu mają ogromne znaczenie w analizie technicznej rynku Forex. Im częściej cena wraca do jednego lub drugiego poziomu, tym ważniejszy dla rynku jest ten poziom. Wynika to z psychologii traderów, którzy przykładają zbyt wielkiej uwagi do poziomu, jeśli poziom przez jakiś czas zostanie potwierdzony przez powrót ceny do niego. Często zdarza się, że jeśli poziom wsparcia zostanie przebity, ten poziom stanie się nowym poziomem oporu. Lub, jeśli poziom oporu zostanie przebity, poziom ten stanie się nowym poziomem wsparcia.

Pierwszy poziom od dołu to poziom wsparcia, który jest dwukrotnie potwierdzany przez rynek. To samo można powiedzieć o drugim poziomie od dołu. Należy zwrócić uwagę, że trzeci poziom od dołu w różnych momentach jest przede wszystkim poziomem oporu, a następnie poziomem wsparcia. Czwarty od dołu poziom jest poziomem oporu i również jest dwukrotnie potwierdzany przez rynek.

Ważne jest, aby zrozumieć, że poziomy wsparcia i oporu nie są dokładnymi wartościami, a ich określenie jest sprawą subiektywną. Każdy trader na swój sposób określa kryteria wyznaczenia poziomów. Uważa się, że poziom został przebity, jeśli cena zamknięcia okresu handlowego przekroczyła ten poziom. Jednak w historycznych danych dotyczących kwotowań walut na rynku Forex można znaleźć wiele przykładów, kiedy cena zamknięcia przebiła poziom, a w kolejnych okresach handlowych ponownie do niego powróciła. Dlatego przebicie poziomów samo w sobie nie jest sygnałem kupna lub sprzedaży - konieczne jest, aby inne narzędzia analizy technicznej również dawały sygnał kupna lub sprzedaży. Aby odnieść sukces w handlu na rynku Forex, narzędzia analizy technicznej powinny być używane łącznie.

Jeśli połączysz dwa kolejne dolne punkty wykresu (punkty odpowiadające poziomom wsparcia) i otrzymasz linię o dodatnim nachyleniu (skierowaną od lewego dolnego do prawego górnego rogu wykresu), to nazywana jest linią wsparcia (support line) trendu wzrostowego. Jeśli kolejne punkty minimum są również na tej linii, staje się bardziej znacząca dla rynku. Im więcej punktów minimum znajduje się w pobliżu linii wsparcia, tym większe prawdopodobieństwo, że kolejne punkty minimum również będą się znajdować w jej pobliżu.

Linia wsparcia określa trend wzrostowy. Jej przebicie może oznaczać odwrócenie trendu i jest dużo ważniejsze niż przebicie poziomów. Przypomnijcie sobie anglojęzyczne powiedzenie „trend jest Twoim przyjacielem” („the trend is your friend”). Zdolność do terminowego rozpoznania odwrócenia trendu jest kluczem do udanego handlu na rynku Forex, podobnie jak na każdym innym rynku finansowym.

Oprócz trendu w analizie technicznej jest szeroko stosowane pojęcie kanału. Kanał (channel) to przedział, w którym waha się cena. Aby określić kanał trendu wzrostowego, przez maksymalny punkt wykresu równolegle do linii wsparcia rysowana jest kolejna linia. Obie te linie (linia wsparcia i równoległa do niej) określają kanał wzrostowy (up channel). Aby zarobić na Forex, musisz kupić walutę na dolnej granicy kanału i sprzedać ją na górnej. Ale jednocześnie należy zachować ostrożność, ponieważ po zbliżeniu się do granicy kanału cena może się nie odbić od niej, ale przebić odpowiednią linię. W takim przypadku trend rusza w przeciwnym kierunku, więc możesz ponieść straty. Dlatego oprócz samego określenia kanału konieczne jest używanie innych narzędzi analizy technicznej, które sygnalizują trend lub jego odwrócenie.

To samo dotyczy trendu spadkowego. Jeśli połączysz dwa kolejne maksymalne punkty wykresu (punkty odpowiadające poziomom oporu), a otrzymasz linię o ujemnym nachyleniu (skierowaną z lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu wykresu), to nazywana jest linią oporu (resistance line) trendu spadkowego. Linia oporu określa trend spadkowy. Jeśli narysujesz linię równoległą do linii oporu przechodzącą przez minimalny punkt wykresu, to te dwie linie określają kanał spadkowy (down channel).

W przypadku handlu w kanale spadkowym sytuacja jest taka sama, jak w przypadku handlu w kanale wzrostowym - musisz kupić walutę na dolnej granicy kanału i sprzedać na górnej. Musisz zrozumieć, że każdy trend spadkowy prędzej czy później odwróci się, dlatego ważne jest, aby nie przegapić sygnału odwrócenia trendu.

Jak już wspomniano, na rynku można zaobserwować brak trendu. W tym przypadku cena się waha, ale określenie linii wsparcia trendu wzrostowego lub linii oporu trendu spadkowego nie jest możliwe. Na wykresie taka sytuacja nazywana jest kanałem bocznym (sideways channel) i jest reprezentowana przez dwie równoległe poziome linie, w których obrębie waha się cena.

Nie zaleca się handlu w przedziale poziomym, ponieważ nie uformował się wyraźny trend i łatwo jest otworzyć pozycję w kierunku, który przyniesie straty. W przedziale poziomym zachowywany jest dystans między bykami a niedźwiedziami. Z reguły im dłuższy dystans, tym silniejsze jest konsekwentne przebicie ceny w tym lub innym kierunku, tworząc w ten sposób trend wzrostowy lub spadkowy. Poziomy przedział często można zobaczyć na wykresach godzinowych w weekendy lub święta, kiedy handel na rynku Forex praktycznie się nie odbywa.


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""