Support service
×

Korekta linii trendu, zasada „wachlarza”

W miarę upływu czasu prędkość ruchu cen w ramach trendu może się zmieniać. Może wzrosnąć, co odpowiada większemu kątowi [[Linii trendu|linii trendu]], lub spaść i sprawić, że [[Linie trendu|linia trendu]] nie będzie tak stroma. W takich przypadkach konieczna jest korekta już wykreślonej [[Linii trendu|linii trendu]]. Dość często przed zmianą faz prędkość ruchu cen spada. Prowadzi to do przesunięcia trendu do innej [[Linii trendu|linii trendu]], a stara wydaje się być przebitą. Takie odwrócenie może nastąpić kilka razy, zanim rynek się odwróci, co prowadzi do utworzenia kilku [[Linii trendu|linii trendu]], zaczynając od jednego szczytu - „wachlarza”. W przypadku kontynuacji trendu obowiązuje zasada „wachlarza”: sygnałem do zmiany sytuacji rynkowej jest przebicie trzeciej linii „wachlarza”.

[[File: Printsip_veera.jpg]]

Rys. 1. Zasada wachlarza.

Czas trwania trendu i kąty nachylenia

Teorie Dowa i Elliota określają wielkość korekty trendu (odpowiednio 33% -50% -66% i 38% -50% -62% pierwotnej wartości trendu). Technika Ganna łączy te oceny, kładąc szczególny nacisk na poziomy wielokrotności 1/8 i 1/3 pierwotnego wahania trendu (tj. poziomy 1/8, ј, 1/3, 3/8, Ѕ, 5/8, 2/3, ѕ, 7/8). Poza tym, zgodnie z teorią Ganna, poziomy wsparcia (oporu) nie mają dowolnych, ale pewne stabilne (powszechnie występujące) kąty nachylenia. Kąty Ganna określa się za pomocą tangensów, których wartości wynoszą: 1/8, ј, 1/3, Ѕ, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 8/1. Takie podejście do określenia kątów w metodzie Ganna budzi podejrzliwość, ponieważ jakiekolwiek wskaźniki, obliczone na podstawie wielkości kątów, nie spełniają kryterium jednorodności. W rzeczywistości zmiana jednostek miary na wykresie (na przykład ze złotych na tysiące złotych lub dolarów (przy stałych kursach walutowych) prowadzi do zmiany kątów nachylenia trendów. Inaczej sprawa wygląda, kiedy opieramy się na tym, że według Ganna jedna z [[Linii trendu|linii trendu]] ma istotny kąt nachylenia, spodziewając się, że inne trendy mają inne kąty nachylenia Ganna. W tym przypadku kąty będą względne: [[Linie trendu|linie trendów]] są porównywane z pewną linią oporu. Graficzna analiza trendów (fal) według Elliotta opiera się na tej zasadzie. Linia oporu to odcinek łączący dwa punkty, które odpowiadają ostatniemu znaczącemu szczytowi i dołkowi (fala oporu). Wykreślane są linie korekcyjne (zwane wachlarzem Elliotta lub wachlarzem Fibonacciego) wychodzące z początku odcinka oporu i mające wysokość odpowiednio 0,62; 0,50; 0,38 wysokości fali oporu. Oprócz linii korekcyjnych wykreślane są również łuki lub okręgi Elliotta (zwane również łukami Fibonacciego, okręgami Fibonacciego), które podobnie jak linie korekcyjne są liniami prawdopodobnego wsparcia (oporu). Środek łuku znajduje się w punkcie końcowym odcinka oporu, a promienie łuków wynoszą odpowiednio 0,62; 0,50; 0,38 daługości odcinka oporu.

[[File:Liniya_Ganna.jpg]]

Rys. 2. Kąty Ganna (OJSC ""MMC ""NORILSK NICKEL"", RTS).

[[File:Veer_i_arki_ Elliotta.jpg]]

Rys. 3. Kąty i łuki Elliotta (OJSC ""MMC ""NORILSK NICKEL"", RTS).


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""