Support service
×

Trend i wahania w przedziale

Trend występuje, jeśli utrzymuję się tendencja wzrostu lub spadku cen. W trendzie wzrostowym każdy kolejny poziom wsparcia lub oporu przewyższa poprzedni. W trendzie spadkowym każdy kolejny poziom minimalnej i maksymalnej ceny wraz ze wsparciem i oporem jest mniejszy niż poprzedni. W tym okresie wahania w przedziale wsparcia i oporu występują w przybliżeniu na tych samych poziomach.

Taktyki handlu w trakcie trwania trendu i podczas wahań w przedziale są różne. Długie pozycje na trendzie wzrostowym i krótkie na trendzie spadkowym przynoszą zyski w trakcie trwania całego trendu. Kiedy wahania występują w przedziale, powinieneś zamykać przy najmniejszych oznakach odwrócenia.

Kolejną różnicą w taktyce działania w trakcie trwania trendów i podczas wahań w przedziale jest różny stosunek do silnych i słabych trendów rynkowych. Podczas trendu należy podążać za silną tendencją - kupować podczas trendu wzrostowego i sprzedawać podczas trendu spadkowego. W trakcie wahań w przedziale należy działać odwrotnie - kupować na słabym rynku i sprzedawać na silnym.

Identyfikacja trendów i wahań w przedziale jest jednym z najtrudniejszych zadań analizy technicznej. Niepewność sytuacji nieuchronnie prowadzi do błędów.

Profesjonaliści muszą być gotowi do szybkiego zamykania nieopłacalnych pozycji. Ciągłe udowodnienie swojej racji na rynku jest zbyt kosztowne.

Metody i technika

Nie ma żadnej magicznej metody identyfikacji trendów i wahań w przedziale. W rzeczywistości istnieje wiele technik, które należy stosować w połączeniu ze sobą. Co więcej, gdy się ze sobą zgadzają, stanowi to dodatkowy czynnik zwiększający wiarygodność dostarczanych informacji. W przypadku gdy informacje zaprzeczają sobie nawzajem lepiej chwilowo wstrzymać handel.

1. Oszacuj formacje utworzone największymi i najniższymi cenami. Jeżeli wraz ze wsparciem i oporem ceny górne i dolne tworzą sekwencję wzrostową, to wskazują one na występowanie trendu wzrostowego. Jeśli sekwencja maleje, trend jest spadkowy.

2. Narysuj linię trendu wzrostowego, łączącą ostatnie znaczące punkty najniższych cen i linię trendu spadkowego, łącząc ostatnie znaczące punkty najwyższych cen. Nachylenie ostatnich linii trendu pokazuje aktualny trend.

Znaczący punkt odpowiadający najniższej lub najwyższej cenie jest używany do rysowania wykresu dziennego za okres nie krótszy niż tydzień. Przeprowadzenie analizy diagramu pozwala zdobyć doświadczenie w określaniu tych punktów. Analiza techniczna to zarówno nauka, jak i sztuka.

3. Narysuj 13-dniową wykładniczą krzywą średniej kroczącej (EMA). Kierunek jej nachylenia określa trend. Jeżeli EMA nie osiągnie nowych najwyższych lub najniższych cen w ciągu miesiąca, oznacza to okres wahań w przedziale.

4. Pomagają w identyfikacji trendu niektóre wskaźniki rynkowe, takie jak MACD, system kierunkowy (Directional system) itp. Możesz osiągnąć dobry wynik za pomocą wskaźnika systemu kierunkowego na początkowych etapach trendu. Wskaźnik VHF (filtr pionowo-poziomy) został specjalnie zaprojektowany do identyfikacji początku trendu.

Handluj albo zaczekaj

Niezależnie od stosowanych metod istnieje zasada zarządzania finansami. Kwota równa różnicy między kwotą przy otwieraniu pozycji a kwotą przy ustawieniu zlecenia stop loss nie powinna przekraczać 2% Twoich środków, bez względu na to, jak atrakcyjna może się wydawać ta operacja.

Taktyki zarządzania finansami różnią się w zależności od trendów i wahań rynkowych w przedziale. Podczas trendu otwierane są stosunkowo małe pozycje, które są zamykane, gdy różnica cen jest duża. W przypadku wahań w przedziale możesz otwierać, używając większych kwot, ale zamykać po niewielkich zmianach.

Podczas handlu w trakcie wahań w przedziale bardzo ważne jest, aby wybrać moment otwarcia pozycji, podczas handlu zgodnie z trendem nie ma to większego znaczenia.

Profesjonaliści wolą działać podczas wahań w przedziale, ponieważ mają większe możliwości operacyjnego zarządzania swoimi aktywami przy niższych kosztach pośrednich (prowizje, straty z tytułu różnicy cen podaży/popytu itp.). Amatorzy, którzy nie mają zbyt dużego doświadczenia w handlu na giełdzie, powinni przede wszystkim używać trendów.

Rozbieżności spowodowane wykorzystaniem różnych baz czasowych

Wnioski o aktualnym stanie rynku wyciągnięte z wykresów narysowanych przy użyciu różnych baz czasowych mogą być ze sobą sprzeczne.

Jeśli podczas analizy wykresu masz wątpliwości co do obecności i charakteru trendu, powinieneś spojrzeć na wykres z większym okresem bazowym. Zasada ta stanowi podstawę budowy systemu handlowego Potrójny ekran (Triple Screen trading system).

Jednym z podstawowych błędów jest przekonanie, że sukces zależy od szybkości uzyskiwania informacji i szybkości dokonywania operacji w systemie handlowym.


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""