Support service
×

Alligator Williamsa

Alligator Billa Williamsa to połączenie trzech linii bilansu (średnich ruchomych).


Szczęki Alligatora (niebieska linia) – to 13-okresowa wygładzona średnia ruchoma z medianą (High+Low)/2, pomniejszona o 8 okresów w przód.


Zęby Alligatora (czerwona linia) - to 8-okresowa wygładzona średnia ruchoma z medianą (High+Low)/2, pomniejszona o 5 okresów w przód.

Wargi Alligatora (zielona linia) - to 2-okresowa wygładzona średnia ruchoma z medianą (High+Low)/2, pomniejszona o 2 okresy w przód.

Aby dodać Alligatora do wykresu na platformie MetaTrader 4 należy wybrać w menu Wstawić → Wskaźniki → Billa Williamsa → Alligator.


Korzystając z Alligatora można określić kierunek istniejącego trendu lub jego brak.
Jeśli wszystkie trzy linie się przecinają, Alligator "śpi". W tym czasie, handel na rynku odbywa się
w małym zakresie cen (płasko), odbierając inwestorowi zarobek z poprzedniego ruchu cenowego. Im dłużej Alligator śpi, tym bardziej jest głodny i tym silniejszy będzie kolejny ruch cenowy. Gdy Alligator śpi, zachowaj spokój. Alligator po przebudzeniu otwiera paszczę (linie średnich ruchomych rozsuwają się) i zaczyna polować na ofiarę. Alligator wraca do snu po jedzeniu (linie średnich ruchomych zbiegają się).

 

Jeśli Alligator nie śpi, rynek porusza się według trendu zwyżkowego lub zniżkowego (ofiara ucieka ze szczęk Alligatora): jeśli cena znajduje się powyżej paszczy Alligatora, trend jest zwyżkowy; jeśli cena znajduje się poniżej paszczy Alligatora, trend jest zniżkowy.

Inną użyteczną funkcją Alligatora jest pomoc w określaniu układu Fal Elliotta. Jeśli cena znajduje się poza paszczą Alligatora, na rynku tworzy się fala impulsowa, a jeśli znajduje się wewnątrz paszczy, tworzy się fala korekcyjna.


Wzór Alligatora:

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDEAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDEAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDEAN PRICE, 5, 3)

Gdzie:

MEDIAN PRICE — mediana;
HIGH — cena maksymalna z okresu;
LOW — cena minimalna z okresu;
SMMA (A, B, C) — wygładzona średnia ruchoma
(A - wygładzanie danych, B - okres wygładzania, C - przesunięcie w przód);
ALLIGATORS JAW — Szczęki Alligatora
(niebieska linia);
ALLIGATORS TEETH — Zęby
Alligatora (czerwona linia);
ALLIGATORS LIPS — Wargi
Alligatora (zielona linia).


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""