Support service
×

Handel intraday na parze EUR/JPY


Podczas handlu intraday przed zawarciem transakcji, należy pamiętać o kilku ważnych krokach: analizie, ustaleniu konkretnych celów, złożeniu zlecenia. Specyfika takiej strategii polega na tym, że cała transakcja zależy od przeprowadzonej analizy i po zawarciu transakcji nie ma potrzeby przebywania przed komputerem i monitorowania minimalnych wahań cen.

Ma to bardzo pozytywny wpływ na zdrowie tradera. Forex jest rynkiem płynnym i przynoszącym wysokie zyski. Ryzyko utraty kapitału jest jednak bardzo wysokie, ponieważ sukces jednego uczestnika rynku jest zapewniony przez porażkę drugiego. Średni dzienny handel eliminuje niepotrzebny stres. Czas trwania otwartych pozycji waha się od jednego do kilku dni. Jednak w niektórych przypadkach transakcja może trwać nawet kilka tygodni, szczególnie w przypadku par o niskiej zmienności.


EUR/JPY jest bardzo wygodnym instrumentem dla średniej dziennej strategii handlowej. Proces przygotowania do transakcji, jej zawarcia i czas oczekiwania są bardzo fascynujące. Przed zawarciem transakcji na parze EUR/JPY warto przeanalizować rynek (instrumenty powiązane na euro i jenie), aby nie popełnić błędu. Spadek kursu w ciągu kilku dni nie oznacza, że rynek nabiera niedźwiedziego charakteru, gdyż przyczyną spadku może być korekta lub pojawienie się dużego inwestora, którego wolumen transakcji przesuwa cenę. Z reguły kupno/sprzedaż walut w ogromnych ilościach nie jest dokonywane poprzez jedną operację, ale w kilku krokach. Stwarza to mylny nastrój, który przyciąga wielu traderów, głównie skalperów.


Przykłady takich transakcji można zaobserwować bardzo często: tylko w sierpniu 2008 roku było około czterech takich transakcji na EUR/JPY. Oczywiście, dla daytraderów była to doskonała okazja. Jednak dla przeciętnej strategii handlowej był to fałszywy sygnał, gdzie średnia zmiana wyniosła 150-200 punktów, co wystarczyło, aby uruchomić stop-loss na tej parze.


Średnie pozycje, które powinny być wybrane dla tego instrumentu, są następujące: wolumen transakcji nie powinien przekraczać 20-30% depozytu, natomiast zlecenia powinny być składane w obszarze 100
punktów, jeśli jesteś gotowy(-a) poświęcić 20-30% swojego depozytu. 100 punktów to odpowiednia wartość dla pary EUR/JPY, choć wielu traderów woli ograniczyć swoje straty do 50 punktów i zadowolić się zyskiem 15-20 punktów. W tym przypadku, straty za czerwiec-sierpień 2008 przewyższyłyby zysk. Zmiany na rynku byka w czerwcu wyniosły 600 punktów, w lipcu wyniosły ponad 200 punktów z wybiciami w obu kierunkach, natomiast w sierpniu różnica wyniosła 800 punktów. Dlatego, biorąc pod uwagę trend, warto ustawiać zlecenia stop loss na poziomie 80-100 punktów, a take profit na poziomie co najmniej 50 punktów. Jednak przy optymistycznych prognozach przedział ten może się zwiększyć.


Przed zawarciem transakcji należy określić kierunek rynku, przestudiować prognozy analityków i, jeśli to możliwe, znaleźć przyczynę zmiany ceny. Przyczyna wahań cen może być ekonomicznie uzasadniona, na przykład, przez zmniejszenie/zwiększenie importu/eksportu w celu ustabilizowania niektórych wskaźników ekonomicznych. Jeśli w danym okresie nie spodziewasz się żadnych wiadomości, tj. raportów lub oświadczeń, możesz otworzyć transakcję. W tym przypadku na cenę mogą wpłynąć tylko okoliczności siły wyższej.Proszę wypełnić poniższy formularz:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""